Dieseleksos, biodiesel, helse og miljø

Biodiesel kan være miljøfiendtlig!

Nettsiden har mottatt et langt brev (papirpost) som gjengis her etter skånsom redaksjonell behandling:  

I et tidligere dokument i allergiviten.no er det pekt på at økt bruk av dieselbiler gir økt forekomst av astma, allergier og andre sykdommer. Det nevnes der at det er mange ubesvarte spørsmål også vedrørende biodiesel både med henblikk på forurensninger og på de lokale og det globale miljø.

Som miljøbevisst astmatiker vil jeg gjerne kommentere akkurat det. Nå er det flere som har uttrykt skepsis over markedsføring av biodiesel som er fruktbart alternativ. Mye er kommet i bloggdebatter, se for eksempel bohneblogg.

For meg selv og mine barn med risiko for å få astma, ønsker jeg  at alle disse bilene sluttet å forpeste luften med dieseleksos. Biodiesel vil vel hjelpe noe på dette, men jeg ser at bruk av biodiesel kan bli en bjørnetjeneste i mange henseender:

  • Jordens befolkning øker med økt behov for mat, dvs. matjord. Hvis jordbrukere legger om fra matproduksjon til for eksempel raps eller andre oljerike planter for fremstilling av biodrivstoff, kan det føre til matmangel og underernæring i deler av verden. 
  • Maten kan bli dyrere. Eksempel på det ser vi allerede i Tyskland fordi mange bønder der har skiftet fra korn til raps. Det sies å være grunnen til at tysk øl er blitt dyrere.
  • Planter som dyrkes for å produsere biodrivstoff utnyttes fullt ut, dvs. ingen rester blir liggende igjen slik at næring går tilbake til jordsmonnet. Da kan jordsmonnet bli utarmet med økt behov for bruk av kunstgjødsel.
  • Hvis også skog tas i bruk for produksjon av biodrivstoff, kan det ha betydelige negative virkninger på CO2 konsentrasjonen i atmosfæren. Som kjent fanger voksende skog opp CO2. Avskrekkende eksempler er det når områder med regnskog nå raseres for å gi plass til produksjon av palmeolje for drivstoffutvikling. 
  •  Mange typer avfall kan nyttiggjøres for produksjon av biodiesel, men det er neppe tilstrekkelig for å dekke behovet for drivstoff – i konkurranse med annen bruk av avfall til energiproduksjon.

Kort sagt: Det kan bli et katastrofalt feilgrep å satse på biodiesel.


Kommentar:

Det er nok langt frem til et drivstoff uten negative virkninger på helse og miljø. Her er det behov for forskning og utviklingsarbeid og for faglig og politisk debatt.

Denne nettsiden er ikke det rette forum for de debattene.

(Sist oppdatert 16. august 2007)