Dyr i kabinen på fly

SAS og mange flyselskaper tillater dyr i kabinen, men krever vanligvis at mindre dyr holdes i bur på gulvet foran eierens sete. Større dyr transporteres i bagasjeavdelingen, bortsett fra førerhund for blinde. Dette skaper problemer for allergiske reisende. I forbindelse med katter og hunder som reiser i bur inne i kabinen, reises spørsmålene:

  • Hvor mye allergener spres fra dyreburet rundt om i kabinen når det er plassert mellom beina til eieren eller under setet foran, og ved bæring til og fra sitteplassen
  • Hvilken avstand til buret/dyret er trygg for en allergisk medpassasjer - burde man ha regler for hvor dyra kan få plass
  • Hvilket renhold er nødvendig i etterkant av dyretransporten for å garantere at den brukte gulvplassen er fri for allergener
SVAR:

Buret vil alltid ha minst en side som er åpen. Hver gang dyret rister seg eller beveger seg på annen måte, vil det spre en del av støvet sitt. Dyret vil sannsynligvis også ha et av sine gamle tepper som underlag i buret. Derfra vil det også spres støv med allergener og forverre situasjonen.

Støvet vil følge luftstrømmer i kabinen, både  med aktuell ventilasjon  og de luftstrømmer som følger alle som går i midtgang eller sidegang.

Allergenholdig støv kan spres gjennom hele kabinen og sette seg på alle flater /seter osv, eller fortsette lenge i luftstrømmene. Det vil derfor ikke være mulig å angi noen sikker avstand for personer med uttalt allergi mot aktuelle dyr.

Det finnes ingen forskning om forekomst av dyreallergener i passasjerfly som grunnlag for krav til renhold. Teoretisk må hele kabinen støvsuges meget grundig, kanskje etterfulgt av rengjøring med fuktet mopp.

Det er tvilsomt om noe flyselskap gjør dette!

I en slik situasjon vil jeg tilråde hyperallergikere å bruke en god støvmaske på reisen i nødsfall, men det er ikke noen god løsning for trivsel, samtalemuligheter, måltid etc.

(Kjell Aas© Sist oppdatert 7. september 2010)