Forbilledlig informasjon fra NAAF brukes mye, men likevel av for få!

Norges Astma- og allergiforbund (NAAF) og regionslag og lokallag er aktiveog dyktige til å spre informasjon både til sine medlemmer og til hele befolkningen uansett medlemskap.  Mottoet er -g jør Norge friskere som vektlegger helsefremmende og sykdokmsforebyggende tiltak. Forbundet er i økende grad engasjert både i globalt miljø, nærmiljø og innemiljø. Forbundet har egen fagsjef for  inneklimaforhold.

Mange kilder til informasjon

Mye informasjon til medlemmene gis gjennom bladet AstmaAllergi og egen rådgivningstelefon, samt til leger gjennom bladet Allergi i Praksis (  som nå også utgis i Sverige med navnet Allergi i PrakXis.

For folk flest og uansett medlemskap i NAAF er særlig mye informasjon tilgjengelig gjennom NAAF’s egne nettsider. Blant annet finnes det en  faktasamling  der faktaarkene finnes på 10 forskjellige språk som er aktuelle for innvandrere i Norge.

Forbundet har utgitt en rekke meget informative brosjyrer, og noen av dem er utgitt på flere språk til hjelp for ikke-etniske nordmenn.

Pollenvarslingen  alene er til nytte for omtrent 30%! I tillegg finansierer NAAF både denne kunnskapsbanken (www.allergiviten.no) og kunnskapsbanken  www.inneklima.com som begge har et betydelig antall daglige besøk og aktive svartjenester.

Aktive regionslag og lokallag

Som om ikke alt dette skulle være nok driver de enkelte regionslagene og lokallagene rundt om i landet aktiv informasjonsspredning og møtevirksomhet.

Flere burde vært medlemmer!

Alt i alt er det merkelig at forbundet og de forskjellige lagene ikke har minst 10 ganger så mange medlemmer som nå. Mange flere av de kanskje 1 millioner eller mer  av mennesker som er berørt av allergier, astma, kols, eksem og/eller  forskjellige mat- og miljøintoleranser kunne fått et bedre liv ved å ta til seg den informasjonen som er tilgjengelig. Det er lett å melde seg inn via naafs nettsider.

(Sist oppatert  14. januar 2010,  Kjell Aas©