Forurenset uteluft og astma, kols

Kaldt og klart vintervær med lite vind kan øke risiko for sykdom i luftveiene særlig i byområder med mye trafikk langs veier og gater.

Kald luft gir i seg selv plager hos mange med astma eller KOLS. Jonasmaske kan beskytte og hjelpe godt mot det, men luftforurensninger skaper ofte større problem, og da hjelper det ikke å bruke Jonasmaske. 

Det dreier seg mest om forurensninger med svevestøv  fra biltrafikk og fyring i den kalde årstid og om bakkenært ozon.

Svevestøv

Svevestøv som årsak til betennelsesreaksjoner og allergi i luftveiene. Eksponering for svevestøv leder til forverring og utvikling av luftveis- og hjertekarsykdommer, og er forbundet med økt dødelighet både ved kortvarig og langvarig eksponering.

Les mer om svevestøv og helseeffekter hov Folkehelseinsituttet.

Partiklene i grovfraksjonen (mye fra piggdekk i Norge) så ut til å være mer potente enn finfraksjonen når det gjelder betennelsesreaksjoner, mens forbrenningspartikler, som dominerer i finfraksjonen og ikke minst fra diesel, syntes å være sterkest knyttet til allergiske reaksjoner. Ingen av de kjemiske forskjellene ved svevestøvet kunne imidlertid forklare de observerte helseskadene.

Oversikt over luftkvalitet

Luftkvaliteten i Norge overvåkes av målestasjoner fra Lindesnes til Svalbard. Oversikt over bakkenære luftforurensninger for mange byer og steder i Norge finnes på nettstedet luftkvalitet.info . På nettstedet vises resultatene fra noe av den overvåkningen som foregår, med særlig vekt på det som har betydning for helsen. 

Mest utsatt er små barn og mennesker med hjerte- eller lungesykdommer som astma og KOLS.

Når det er mye forurensninger i uteluften bør personer med hjerte- eller lunge/luftveislidelser og små barn oppholde seg kortest mulig tid utendørs i områder innen 2-300 meters avstand fra trafikkerte veier eller hvor det bor mange som bruker mye vedfyring. Fysiske anstrengelser ute br unngås (OBS små barn må ofte løpe for å hpolde tritt med voksne!).

Ozon langs bakken er skadelig

Ozon ved bakken er farlig både for mennesker og natur når konsentrasjonene blir for høye. Bakkenært ozon er et miljøproblem i Norge. Høyt ozonnivå langs bakken kan føre til helseproblem. Luftkvalitet.info overvåker og varsler om dette på nettsiden.

Også for ozon er pasienter med astma og KOLS sårbare.

(Sist oppdatert 8. februar 2007)

Mer informasjon om svevestøv og luftforureunsing:

Norges Astma- og Allergiforbund/uteluft
Allergi i Praksis 2 - 2017 om luftforurensninger
Norsk institutt for luftforskning
Folkehelseinsituttet