Fukt. Bilder /eksempler på fukt


Hus i Norge utsettes for mye nedbør. Mange tåler ikke fuktbelastningen

 

   

(Foto K. Aas©)

Store mengder snø på taket og snøfonner inn mot ytterpanel og mur. Istapper er et varsel om varmelekkasje opp i snødekket.!


  

(Foto: K. Gustavsen ©)

Veranda med vannspeil - og fukt tvers gjennom muren

 


 Risikokonstruksjon: flatt tak

 

(Foto: K. Aas©)

Flatt tak betyr en risiko i vårt snørike land. Da dette bygget ble prosjektert (ca 1967) og rehabilitert  (ca 2000) ble det gitt «garantier»: «Med moderne teknologi er det helt trygt med flate tak». Bortsett fra masse problemer med snøfjerningen, har «moderne teknologi» ikke hindret fuktproblemer fra taket.

 


Utsatte områder på taket

 

(Ill.: K.Aas, etter ##)


Byggefeil: «åpent hus» --

---- og så kom regnet!

  

    

(Foto: K.Aas©)

Gipsplater på vegger med åpne skjæreflater og sponplater lagt på gulvet udekket for nedbør - dette er å bygge inn fukt i huset.

(Foto K.Aas©)

Bolighus under oppføring med sponplater åpne for fukt  rundt hele huset.

 


Kondens på vindu

   

(Foto: K. Aas©)

Er det slik kondens på soveromsvinduet om morgenen, betyr det at luftskiftet har vært for dårlig i forhold til all vanndampen som mennesker puster ut. Da kan det være skjult kondensfukt andre steder, for eksempel bak bilder e.l. på kald yttervegg.

 


 

Feilplassert ventil/luftinntak

 

(Foto: K. Gustavsen©)

Lufteventil er plassert i grop ved siden av trappen. Den vil "stenges" av snø og is om vinteren og slippe inn fukt ved nedbør og snøsmelting.


Sølvkre

 

(Ill. Corel ©)

Sølvkre opptrer først og fremst på bad og andre våtrom der det jevnt er for høy fuktighet. De er et varsel om fare for kondensfukt og materialskade, kanskje muggsoppvekst. Det er noen 10-15 mm lange sølvglinsende insekter som beveger seg lynraskt med noen fiskelignende bevegelser i kroppen. De forsvinner fort så snart lyset tennes i rommet.

Løsning: bedre utlufting av fukt, evt bruk av luftavfukter.

Se beskrivelse og tiltak for å bekjempe sølvkre på Folkehelseinstituttets nettsted: Sølvkre

 


 

Taklekkasje: Fuktflekk  i takplanker

  

(Foto:K.Aas©)

Taklekkasje. Fuktflekk i takplate

(Foto: K. Aas©)

Fuktflekk på himlingsplate. Typisk utgangspunkt ved stolpe/stender der vannet har fulgt denne nedover fra en liten taklekkasje. Flatt tak! Fler spor etter fukt over himlingen. Nå gjelder det å foreta seg noe aktivt før det blir store problemer.

Våte isolasjonsmatter over himling med fuktflekker

(Foto. Nneka--> K.Aas©)

Lekkasje langs pipe

(Foto. Nneka--> K.Aas©)

Årsak: Utettheter ved pipebeslag på taket

 


 

(Foto K. Gustavsen©)

Her har fukten trengt seg oppover fra fuktig underlag.

 


 

Hva finnes bak fuktflekken?

 

  

             1                             2                                              3 

(Foto: Takst-Forum Trøndelag AS©)

1. Svak misfarging av malt strievegg på bad.
2. Åpning av veggen under strietapet viser vekst av muggsopper.
3. Baksiden av sponplaten på veggen viser rikelig vekst av muggsopper.

Årsak: Langvarig fuktpress på veggen ved dusjing.

(Foto K. Gustavsen©)

Her har det for 8 dager siden vært en lekkasje med "rent, klorholdig" vann fra et sprinkleranlegg. På den korte tiden er det kommet i gang vekst avf (uidentifisert) svartsopp

 


 

Svikt i fuger mellom fliser

(Foto: K. Aas©)

Fugemassen i hjørnet i dusjkabinettet kan ha sprukket opp som her. Da trenger vann som sprutes mot veggen, inn. Nå gjelder det at det er god fuktsperre bak flisene, men fukten kan i alle fall sette seg i materialet på baksiden av  flisen og gi vekstgrunnlag for muggsopper.

 


Fukt under maling

(Foto J.V. Bakke©)

Malingen på murvegg buler  ut på grunn av fukt, og under den kommer det frem saltutslag og muggsoppvekst.

(Foto J.V. Bakke©)

Fuktflekk på malt innvendig murvegg

(Foto J.V. Bakke©)

Vannlekkasje viser seg med fuktblærer i malingen nær røret til radiator

 


 

Svartsopp i takpanel

 

(Foto. Nneka--> K.Aas©)

 


 

 

 Fuktskade med svartsopp i hjørnet i sokkeletasje

(Foto Takst-Forum Trøndelag AS©)

Svartsopp i hjørnet over krypkjeller.

Årsak: Krypkjeller uten tilstrekkelig lufting kombinert med fukt fra terrenget.

 


Dreneringsfeil

Svartsopp på undersiden av gulvnelegg

 

Fukt i gulv under belegg i kjellerstue

 

Fukt i vegg og  under gulvbelegget i kjellerstue

(Foto. Nneka--> K.Aas©)

 

(Foto. Nneka--> K.Aas©)

Fuktflekket gulv etter stripping

 


 

Dreneringssvikt med fukt i murvegg bak panelet i kjellerstue

(Foto Nneka--> K.Aas ©)

(Funn etter full stripping av kjellerstuen)


Muggsoppvekst

En kanadisk bok som er tilgjengelig på internett, inneholder flotte mikroskopbilder av de vanligste muggsoppene, klikk her.  

(Foto K. Aas©)

Nederste trappeavsats mot kjellergulvet hadde gulgrå misfarging av malingen på bordet i forkant av trappen. Fjerning av linoleum på gulvet inntil trappen avdekket mye svartsopp (se høyre del) og muggsoppvekst (venstre del) som gikk i dybden i treverket.

Årsak: Feil i drenering.

 

(Foto: K.Aas©)

Rikelig vekst av svartsopp under linoleum i kjellerstue. Linoleum ble fjernet på grunn av muggsopplukt og bulking uten andre synlige tehn på fuktskade.

Årsak: Feil i fuktsperre for sokkeletasje inngravd i skrånende terreng.


 

(Foto:D. Malloch Muggsoppsporer (Alternaria)


Fukt og muggsopp i overgang fliser/treverk og i fugematerialet.

 

(Foto: J.V.  Bakke©)

Fugemateriale kan etter hvert slippe gjennom fukt til limet under fugene og gi gode vekstbetingelser for muggsopp. Fugematerialet - også silikon - kan gi muggsoppvekst. Muggsoppene kan vokse godt ikke minst når det etter hvert i et bade- og dusjrom kommer såperester og hudavfall på overflaten av fugene.  Jevnlig bruk av et mildt rengjøringsmiddel for å fjerne dette kan være lurt for å forebygge muggsoppvekst.  


Fukt og muggsoppvekst under gulvbelegget. Særlig vanlig ved gjennomtrenging fra krypkjeller.

(Foto: Takst-Forum Trøndelag AS©)

Mugglukt? Det betyr skjult vekst av muggsopper.

 Kanskje du finner det som her ved å brette opp gulvbelegget.


Dårlig vedlikehold. Takrennesvikt

(Foto: K. Gustavsen©)

 

Takrenner som ikke renses hyppig nok, vil gro til (her med gress!) og vil ikke beskytte bygningen mot nedbør. I dette eksemplet ser vi betydelige skader i maling og treverk. 


Fuktsperremebran

 

(Foto: K. Gustavsen©)

Fuktsperremembran (her Platonmembran) er her trukket ca 10 cm over grus inntil veggen. Hvis det nå graves og legges jord for blomsterbed inntil veggen, må dette ikke gå over membranen og spesielt ikke hvis overkanten av membranen (som ofte skjer) spriker ut fra veggen slik at vann kan trenge innenfor.


Skadet avløp

(Foto: K.Gustavsen©)

Skadet avløp som her kan føre til at det spruter vann inn på ytterpanelet.

 


Håndverkerslurv

(Foto: K. Gustavsen©)

Her har elektrikeren (- eller huseieren selv? Det ser temmelig amatørmessig ut-) lagt en kabel tvers over en lufteventil som dermed blir lukket og sperret - med fare for opphopning av fukt i inneluften.

 


 

Foto: Kai Gustavsen©

Under tapet i barnas garderobe er det rikelig bvekst av muggsopper i gipsplate som står mot kald yttervegg).

(Sist oppdatert fra arkiv.innemiljo.net 13. februar 2012, Kjell Aas©)