Fuktskade. Funn og forurensninger.

Det anbefales alle å være på vakt mot fukt. Dette er noe av det viktigste ved valg av ny bolig. Dreier det seg om kjøp eller et langvarig leieforhold, er det lurt å få en kyndig fagperson til å vurdere dette. Selv uten synlige tegn på fuktskade kan en kyndig fagperson avdekke fukt med spesielle måleapparater.

Fuktskade er sannsynlig hvis det observeres

  • misfarging av treverk, tapet eller maling
  • synlig vekst av muggsopper
  • lukt av muggsopp
  • forekomst av sølvkre (særlig i våtrom)

 

 

 

Sølvkre (5-10 mm lange) – forsvinner lynraskt så snart lyset slås på.

Fuktskade og kjemisk forurensning

For mange materialer kan fukt føre til at kjemiske stoffer som finnes fast bundet i materialet, blir frigjort og avgasser til inneluften. Slik avgassing (emisjon) kan bidra til inneklimasykdom. Formaldehyd i sponplater er et eksempel på dette, men det samme gjelder mange andre kjemiske stoffer.

Mye tyder på at slike kjemiske stoffer binder seg til støvpartikler og så frigjøres fra disse når støvet pustes inn og kommer inn i luftveienes væsker.  Det er sannsynlig at dette kan være viktigere enn forekomst som fri gass i inneluften.

Fukt kan særlig skape problemer og plager i følgende materialer og situasjoner:

  • sponplater kan avgi mye formaldehyd hvis de fuktes
  • kaseinholdig flytesparkel som kan avgasse ammoniakk
  • lim for gulvbelegg som kan spaltes på fuktig, alkalisk betong
  • myknere i heldekkende belegg av vinyl kan gi avspalting av oktanol (2-etyl-heksanol) i kontakt med våt betong (med spesiell lukt).
  • linoleum kan avspalte aldehyder og karboksylsyre med vond lukt ved våtvask med høy pH (pH>9)
  • mineralull kan avspalte gasser (aldehyder)

Fuktskade gir muggsoppvekst

Alle porøse materialer som har vært utsatt for fukt, kan bli sete for vekst av mikroorganismer (bakterier, gjærsopper, råtesopper og særlig muggsopper som hyppigst gir problemer.)  Problemene kan oppstå når en puster inn støv som inneholder endotoksiner fra spesielle bakterier, muggsoppsporer og/eller muggsopprodukter. 

Vanlige støvbakterier er uskyldige og gir ikke sykdom, men fukt kan bidra til vekst av endotoksinproduserende bakterier, som kan virke på oss.

Viktigst er muggsopper i denne sammenhengen. Muggsopper hører til de mest livsdyktige organismene vi kjenner til. De finner næring nesten over alt, og så er det fukt og temperaturforhold som avgjør veksten. 

Forskjellige muggsopper har forskjellige krav til temperatur, men de fleste trives best ved noen få plussgrader og opp til høy værelsestemperatur. Noen få vokser også ved temperaturer rundt + 37o C, og da kan de også vokse inne i oss. Det gjelder f.eks noen underarter av Aspergillus, som kan gi alvorlige lungeinfeksjoner.

For å trives og vokse trenger mugsopper litt fukt. Når muggsopper først har fått fotfeste i fuktig materiale, finner de næring i selve materialet (treverk, lim, fyllmateriale osv.). Dette gjelder i høy grad forskjellige typer isolasjonsmateriale, limte materialer og gipsplater.

Det er ingen garanti om materialet blir tørket etter at det har vært angrepet av muggsopp. . Vekst av muggsopper kan bygge seg langsomt opp gjennom måneder i slikt materiale bare med litt ny fukt fra luften. Skaden kan bli merkbar kanskje først etter et år eller to, kanskje etter flere år etter den opprinnelige fuktskaden.

Oppdager du at det har kommet fukt i materialer innendørs, bør du undersøke om det finnes noen tegn på vekst av muggsopper.

Misfarging (ofte grå flekker eller sorte prikker) tyder på det. Du kan evt også gjennomføre en prøve selv med luktkammer, men da helst med prøvematerialet et par uker i kammeret i værelsetemperatur før du foretar luktprøven. 

Finner du muggsoppvekst inne eller er det lukt av mugg inne,må du gå til aksjon. Tiltak blir omtalt her senere, men du finner informasjon om det i inneklima.com