Fuktskader, astma og andre helseskader

Fuktskader i bygningen øker risiko for astma og allergi m.m

Etter kritisk vurdering av vitenskapelig litteratur er konklusjonene at det foreligger solide indisier på at fuktskader kan bidra til astma, atopisk allergi, økt infeksjonstendens i luftveiene og "inneklimasyke" med bl.a. hodepine og unormal tretthet. Gjennomsnitlig er risikoen for slike sykdommer doblet i fuktskadede bygninger og mangedoblet for sårbare personer (som f.eks. ved arvelighet, som er utsatt for andre risikofaktorer (tobakksrøyk) osv .

(Sist oppdatert 3. november 2003).