Heksesot kan forklares og forebygges

Heksesot opptrer aller mest i nye boliger og i boliger som nylig er pusset opp. Det ser utrivelig ut, men er neppe helseskadelig i følge Folkehelseinstituttet.

Gjennom kjemiske analyser, laboratorieforsøk og måling av ventilasjon i boliger, har forskerne undersøkt fenomenet. Årsaken til heksesot er kombinasjonen av for dårlig ventilasjon og forbindelsen 2,2,4-trimetyl-1,3-pentadiol monoisobutyrat (TMPD-MIB) som finnes i de fleste typer malinger. Det kjemiske stoffet binder sammen latekspartikler for å danne pene filmer. Men avgassing av dette stoffet varer lenge, og i inneluften binder det seg til ultrafine partikler og binder slike partikler sammen til større partikler som så fester seg til maling på vegger og i tak. Utvikling av slik sverting kan ta noen måneder. Disse forbindelsene er ikke vannløselige, så vasking hjelper lite.

Slik heksesot dannes når inneluften er svært tørr, og det forekommer mest når uteluften er tørr om vinteren. Avgassingen kan fortsette i flere år med heksesot på nye områder. Dette er avhengig av ventilasjonen.

Heksesot dannes når luftskiftet er for lavt til å holde konsentrasjonen av avgasser nede. Forekomst av heksesot kan på en måte være et varsel om at også andre avgasser beholdes inne. Forskerne mente at minstekrav til luftskifte for boliger bør være mellom 0,7 og 1 luftveksling pr time.

I dag er minstekravet 0,5 luftskifte pr time. Det er siktepunktet for tilrettelegging av naturlig ventilasjon med bruk av ventiler og spalter, mens feilaktige opplegg og feilaktig bruk fører til enda lavere luftskifte. 

(Sist oppdatert 1.oktober 2011, Kjell Aas©)