Helse, miljø og trivsel i barnehagen. Veileder

Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn (NFBIB) har i samarbeid med Kunnskapsdepartementet og Sosial- og helsedirektoratet utarbeidet en veileder om Helse, miljø og trivsel i barnehagen

Veilederen har først og fremst barnehageforeldre som målgruppe, men også barnehagepersonalet, barnehageeiere og kommuner vil finne nyttig stoff i veilederen.

Bakerst i veilederen gis en oversikt over aktuelle lover og forskrifter og aktuelle nettsteder.

Sist oppdatert 23. desember 2006)