Inneklimaet er viktigst

 

 

(ill.: K.Aas©)

Oppholdsteder gjennom livet i Norge (gjennomsnitt fram til pensjonsalder). Ute (lyseblått), soverom (blåfiolett), stue o.l. og kjøkken (rødstripet), skoler og jobb (gult) og diverse annet inne inkl transport (grønt).

De fleste mennesker er inne 85-90 prosent av tiden. Selv om luftforurensninger i luften ute kan være viktige, så er innemiljø, inneklima og inneluften enda viktigere. Luften inne er også som oftest mye mer forurenset enn uteluften. Inneluften sammen med temperatur og luftfuktighet er det vi kaller inneklimaet.

Dårlig inneklima kan bidra til mange sykdommer og plager og betyr mye også for mennesker uten allergi eller annen overfølsomhet. Det kan bl.a. gi nedsatt motstandskraft mot smitte og gi hodepine, slapphet, uttalt tretthet mm. Forskning har vist at dårlig inneklima i skolen også gir tregere tankevirksomhet og nedsatt læring. Det er jo helt sprøtt! Forskning i yrkesbygg viser tilsvarende reaksjoner på dårlig innemiljæø, og at dette går tydelig ut over produktivitet og lønnsomhet.

For mennesker med allergi eller hyperreaktivitet (eller begge deler) betyr inneklimaet hjemme og i barnehage, skole eller yrkesbygg særlig mye.

For de som har atopisk allergi eller arvelig risiko for å få det, er det særlig mengden av "sinte" allergenkilder (fareklasse 1) i husstøvet hjemme som kan være avgjørende. Støvet i barnehager og skoler inneholder imidlertid også slike allergenkilder, og i noen tilfeller så mye at allergiske elever blir syke. I tillegg virker som nevnt, dårlig luft og luftforurensninger som forsterkere for allergiutvikling - og mye av det virker som irritanter ved hyperreaktivitet (overirritable slimhinner).

Når det snakkes om inneklima, tenker de fleste aller først og mest på ventilasjon (særlig i barnehager og skoler), men det er mange flere forhold som avgjør om inneklimaet blir godt eller dårlig. Ventilasjon og lufting er viktig slik at man får byttet ut brukt luft med frisk luft utenfra, men temperatur, luftfuktighet, støv og renhold er også viktig. Inneklimaet bestemmes også i høy grad av hvor mange mennesker og dyr som er inne, og hvor mye kjemiske stoffer det kommer inn fra materialer og bruksgjenstander etc.

Hvor godt innemiljø / inneklima blir, er avhengig av mange forhold. Les: 

 

(Sist oppdatert 13. februar 2010, Kjell Aas©)