Insekter (3) som ikke skader

Mange slags insekter kan opptre inne. Det kan gjelde insekter som egentlig har sitt tilholdssted ute, men som forviller seg inn, eller som søker inn i jakt på mat. Noen insekter slår seg til inne fordi matforsyning og mikromiljøet der er best for insektet.

Mange av disse insektene kan oppleves som "vemmelige" og uønsket inne selv om de ikke er til skade for noe.

Første spørsmål er om en kan bli kvitt insektet uten å bruke insektgifter.

Du bør skaffe deg informasjon om hvor skadelig insektet er.  Noen kan bety helserisiko for alle (særlig ved å spre smitte), enkelte skaper plager gjennom å stikke eller bite (bl.a. blodsugere), andre kan være skadelige bare for særlig sårbare mennesker (bl.a. ved allergier), og mange er helt ufarlige  for mennesket. Noen skadeinsekter kan skade bygninger og inventar. De er omtalt i andre dokumenter.

Må det brukes insektgifter skal du vite at de kan virke også på oss mennesker, og forsiktighet må utvises særlig der det ferdes barn  Det er mange rapporter om mennesker som er blitt syke etter at bolig eller arbeidssted er sprøytet med insektsmidler. Hvis det må brukes gift, gjelder det å bruke de minst giftige midlene som er effektive.  Samtidig må stoffet ikke ha langsiktige virkninger på miljøet.

Vanligste feil er at det brukes for høye konsentrasjoner og at det sprøytes/ sprayes på tekstiler og andre porøse materialer som tar til seg gassene og avgir gassene i lang tid etterpå.

Mange firmaer  kan hjelpe til med å påvise og bekjempe skadeinsekter, men først må det avgjøres hvilke virkemidler som må til.  Se eget dokument om insektgifter. (kommer senere).

Den følgende oversikten  gir lenker til nettsider og dokumenter  der du kan finne informasjon om uskadelige insekter.

Beskrivelse av insektene

Hvordan noen av insektene ser ut, og  hvor de vanligvis er å finne, omtales på nettsiden til Universitetet i Oslo, Naturhistorisk musem. Der finner du også mye informasjon om mange arter og nøytral informasjon om bekjemping.

Folkehelseinstituttet har en god nettside med faktaark, hjelp til artsbestemming, med oversikt over firmaer og personer som er godkjent for skadedyrbekjemping.Folkehelsa tar også imot insekter til artsbestemming og kan gi råd om tiltak.

Sølvkre
Sølvkre (Lepisma saccarina) er et tegn på høy fuktighet og finnes mest i kjeller og baderom/vaskerom, men kan også finnes for eksempel på kjøkken der det er relativt varmt o luftfuktigheten er høy.

Voksne sølvkre er 7 - 11 mm lange. Kroppsformen er noe flatttrykt, langstrakt og avsmalnende bakover. De virker sølvblanke fordi kroppen er dekket av små, blanke skjell. Bak har dyret tre lange haletråder. De trives ikke i lys, og kommer frem for å finne mat bare når det er mørkt. De forsvinner øyeblikkelig når lys slås på. De beveger seg da på en karakteristisk "fiskelignende" måte. Sølvkreet spiser på alle slags stivelses- og sukkerholdige stoffer som brødsmuler, mel, gryn, tapetklister osv. De spiser også gjerne på proteinholdige stoffer som døde insekter. De kan også ete og fordøye papir.

De er ikke til skade av betydning, men oppleves som ekle gjester inne.

Sølvkre bekjempes ved å senke luftfuktigheten, og bedre ventilasjonen. I fuktige strøk eller ved mye nedbør ute, kan de bli nødvendig å bruke luftavfuktere for å få dette til. Etter tørkeperioden bør det støvsuges. NB Støvsugerposen bør så tas ut og brennes eller fryses ned et par døgn for å sikre at det ikke kommer nye sølvkre derfra.

Sukkermaur
Sukkermaur (svart jordmaur). Denne lille, svarte mauren er vel kjent av de fleste. Den har sitt bol ute og lever der av blomsternektar og ekskrementer fra bladlus ("honningdugg"). Disse maurene søker etter søtsaker og finner fort frem til det innomhus.

De er helt uskadelige. Forsøk på å bekjempe dem innendørs dreier seg bare om å sørge for at søtsaker ikke er tilgjengelige for dem. Ute holder de vanligvis til på skjulte og utilgjengelige steder, ikke sjelden under huset. Der kan de evt. bekjempes med spesielle midler som mauren bringer til larvene sine - men  er det nødvendig? Maur er så fascinerende skapninger at det er hyggelig å la dem leve når de ikke gjør skade.

Tusenben
Tusenben (Skolopendere) er egentlig nyttedyr som lever av andre insekter, men noen synes de er frastøtende. De trives bare i fuktig miljø og holder derfor stort sett  bare til i fuktige kjellere hvis de opptrer innendørs. Slik er de et tegn på for høy fuktighet. Bedre ventilasjon og oppvarming  fører til at de tørker ut. Kommer det nye inn, gjelder det å finne og tette igjen sprekkene som de kommer gjennom utenfra.

Baderomsmygg
Baderomsmygg (bademøll) blir av og til kalt bademøll fordi de ser ut som små møll og finnes på badet i mange hus. De beveger seg på en litt rar måte med hopp og sprett (egentlig noen svært korte flyturer). De er ganske frastøtende, og larvene er særlig vemmelige bitte små (noen millimeter lange) hvite kryp med nesten sort hode. De yngles frem på fuktig slam som samler seg i sluk, vannlåser og avløpsrør.

Både larvene og voksne individer er uskadelige, ja de kan faktisk være til ,litt nytte fordi de lever på alger og bakterier i slammet. Likevel vil de fleste helst bli kvitt dem, og det gjøres enkelt ved å rense sluk, vannlåser og overløpsrøret i vasken og skylle disse stedene med kokhett vann, gjerne tilsatt litt salmiakk eller lut. Les mer om baderomsmygg .

Husedderkopper
Det finnes flere hundre arter av edderkopp i Norge. Noen arter biter hvis de av uhell er kommet i sengetøyet eller innenfor klærne. Slike bitt kan svi kraftig. Innendørs er husedderkoppen vanligst.

Husedderkoppen ser dårlig og er lett å fange når den først er synlig inne. Den biter ikke Huseddderkoppen er ikke noe skadedyr, men et nyttedyr fordi den lever av andre insekter, larver og midd. Det er dog mange som synes edderkopper er frastøtende, og noen er redde for dem (edderkoppfobi). God rengjøring med støvsuger i alle kroker og kriker hjelper godt, men en og annen edderkopp vil nok dukke opp  uansett hvor god rengjøringen er.

I tillegg til de insektene som er nevnt her, finnes et stort antall andre. De fleste av disse er uskadelige. Noen av dem er signaler på at det er for fuktig, dette gjelder for eksempel skrukketrollsaksedyr og  støvlus.

(Sist oppdatert 7. januar 2006)