Katte- og hundeutstilling i offentlig hall

Idrettshaller for barn og unge som benyttes til katt- og hundeutstilling skaper ofte problemer for mange med allergier som da må holde seg unna hallene etter slike utstillinger. Katteallergener hører til de aller hissigste allergiforverrere, de er meget vanskelig å fjerne med rengjøring og kan holde seg aktive i støv i flere  år.

I forbindelse med klage til Fylkesmannen på slike utstillinger, har Fylkesmannen tildigere vist til  "Forskrift for miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv", og peker på at det må gjøres godt rent.  Fylkesmannen foreslår også at kvalitetetn på rengjøringen kontrolleres med støvanalyser med henblikk på allergener fra katt. Slike analyser kan utføres av Statens folkehelseintitutt.

I Veileder til forskriften fra Helsedirktoratet  står det ordrett i "Merknader Til § 19. lnneklima/luftkvalitet. "Bestemmelsen innebærer bl.a. krav om tilstrekkelig utskiftning av luften innendørs i forhold til aktivitetene i lokalene. Dyrehold bør ikke forekomme i virksomheten. Bakgrunnen for dette er hensynet til de som har astma eller allergi, og de som er disponert for å utvikle slike tilstander. Dette gjelder ikke videregående skoler med landbruksfaglig studieretning".

Kommentar

Denne forskriften er knyttet opp til helseloven og har lovs rettskraft. Uttrykket "bør ikke" kan jurister kanskje være uenige om. I praksis vil en ansvarlig leder i barnehage eller skole forby å ta dyr inn i barnehagen eller skolen.

Hvis hallen brukes i kroppsøvingstimer  av noen skoler i området,  er det helt klart at forskriften må gjelde hallen.

Hva slags renhold?

Har det vært katter og hunder inne i offentlige lokaler, bør det gjennomføres usedvanlig godt renhold for å bli kvitt de aktuelle allergenene som har blandet seg i støvet.

I praksis er det imidlertid vanskelig å fjerne katteallergener med vanlig rengøring.

Analyse av støv med immunologiske prøver som foreslått av Folkehelseinstituttet, er ikke betryggende selv om de skulle være negative, dels fordi funn er avhengig av prøvetakingssted og dels fordi atopisk allergi mot katt kan være mer følsom enn laboratoriemetodene. Derfor anbefales det for familier med atopisk allergi som tenker på å flytte inn i boliger der det hat vært katt, enten å la det være eller for sikkerhets skyld å male over alle flater i tillegg til grundig rengjøring.

Fylkesmannen mener at kommunen selv kan avgjøre om denne forskriften skal gjelde for den aktuelle hallen. Dette bør vel heller  avgjøres av departementet.

Vær  oppmerksom på at forskriften gjelder "barnehager, skoler m.v." . Denne tilføyelsen ”med videre” kan vel oppfattes som departementets omtanke for og ønske om å beskytte barn også i andre lokaler og institusjoner der barn ferdes. Det må i så fall gjelde idrettshaller der barn ofte er flittige brukere.

Krav til hensyn er nå forsterket gjennom stortingsmelding, forskrift og veiledning om tilgjengelighet for alle med rundskriv.

For ban og mange voksne med miljøhemming på grunn av allergi mot katt, hund eller andre pelsbærende dyr vil kyndige leger fraråde besøk og opphold i lokaler der det har vært utstilling av slike dyr, dvs. lokalene er ikke tilgjengelige for disse og er vel da i strid med norsk lovgivning.

 

(Sist oppdatert 14. januar 2010,  Kjell Aas)