Kjemisk miljøintoleranse/MCS og betinget refleks

Noen spørsmål og svar om Kjemisk miljøintoleranse og betinget refleks

Spørsmål 1: Jeg har lest din artikkel om lukt og helse, men og jeg forstår ikke helt hvordan betinget refleks virker i denne sammenhengen .Hvordan kan man vite om man reagere på lukter gjennom betinget refleks? Hva er forskjellen om man reagere på lukter på grunn av MCS eller pågrunn av betinget refleks? Kan man bli frisk igjen hvis man reagere på lukter pga. betinget refleks - og hvordan?Betyr det at f.eks de som er  blitt friske av den nye Dynamic Neural Retraining System egentlig hadde betinget refleks kanskje, eller er det igjen noe helt annet? Hva mener du?

SVAR:

SVAR 1  Det er ikke mulig å stille diagnose om en reaksjon på parfyme skyldes betinget refleks eller kjemisk miljøintoleranse (skjønt en capsaicintest kan styrke mistanke om kjemisk miljøintoleranse).

Betinget refleks kan komme i gang når kroppen gjentatte ganger reagerer på en egen måte i nær sammenheng med bestemte sanseinntrykk som f.eks. lukt. Da kan kroppen etter hvert lære at den skal reagere på den måten hver gang den kjenner den samme lukten. Slik innlæring (betinging) er like normalt som det var for Pavlovs hunder å begynne å sikle når de luktet mat.

Hos ganske mange med intoleranser og gjentatte opplevelser av å bli dårlig ved f.eks. parfymelukt, kan nok slik innlæring (betinget refleks som også kalles spinal refleks) komme i tillegg til intoleransen. Når betinget refleks er etablert og etter hvert har overtatt helt fra MCS- reaksjonen, kan en dyktig psykolog eller psykiater hjelpe risikanten med "avbetinging" =kognitiv terapi. Kognitiv terapi supplert med hypnose eller selvhypnose-teknikker kan være særlig effektivt i slike tilfeller. Det er sannsynlig at det er det som ligger bak effekten av Dynamic Neural Retraining System for de risikantene  som blir bedre.