Langvarig syk etter muggsopper i boligen?

Jeg er kraftig rammet av både allergi og astma. Fra desember 2003 til januar 2005 bodde jeg i en leilighet med høg luftfuktighet og mye muggsopp. Vi var ikke klar over dette før jeg ble alvorlig sjuk.

Fra juni 2004 blei jeg dårlig med hodepine, tretthet, søvnproblemer, tungpustet og slapp. Jeg tok mange blodprøver, men legen fann ikke noe galt med meg. Vi tenkte ikke engang på at det kunne være inneklima.  

Utover høsten blei jeg enda dårligere, og samboeren min som ikke engang har allergi blei plaget(samme symptom). Desember 2004 besvimte jeg og fikk pusteproblemer. Blei kjørt til lege som mente det kunne være inneklimaet, da flere i Bergen hadde hatt samme symptom pga muggsopp og fukt. Det blei tatt prøver av leiligheta, og det viste seg at det var helseskadelig å bo der. Vi fikk beskjed om å flytte på dagen!

Ved utflytting viste det seg at veggene var svarte og grønne av mugg bak møblene, og klær og møbler var ødelagt av fukt og mugg. Jeg var veldig sjuk og symptoma som hadde vart helt siden juni 2004 var værre. Blei sjukmeldt.

Symptoma har enda ikke sluppet taket, og jeg er nå langtidssjukmeldt. Legene har tatt alle mulige prøver, og alle viser at jeg er frisk. Fastlegen min mener at det må være "forgiftningen" fra jeg bodde i den helseskadelige leiligheten som fortsatt er årsaken. Jeg er slapp og trøtt, plaget med hodepine, og generelle astma og allergisymptom.

Da dette har plaget meg i så lang tid, er jeg bekymret. Kan det stemme at det er mugg- og fukt som gjør at jeg fortsatt er sjuk?

Kan dette sitte i så lenge? Jeg har som sagt kraftig allergi og astma.

Håper jeg kan få et svar, da fastlegen min ikke har kunnskap på dette feltet. 

(27. juni 2005)

SVAR:

Eksponering  for muggsopp over noe tid, fører ofte til slike problemer som du beskriver,  Astma på grunn av dette blir ofte alvorlig (men mest hos eldre mennesker), og er den først kommet, er det sjelden at man blir kvitt den. Muggsopper finnes jo rikelig også i naturen utenom frostperioden slik at allergi og astma opprettholdes.

Hodepine og unormal tretthet (utmattethet) opptrer også særlig ofte etter eksponering for muggsopper inne. Det dreier seg sannsynligvis om reaksjoner på mikrogiftstoffer (mykotoksiner og glukaner) som muggsoppene kan produsere. Dette er noe avhengig av hvilke arter som dominerer.

 Det virker som om  noen får nedsatt toleranse for flere ytre påkjenninger (avgasser, svevestøv, lukter)  og at det kan vare lenge - men ingen forskning kan fortelle hvor lenge.

Det finnes ingen prøver som legen kan ta for å bekrefte eller avkrefte dette for deg, men etter det du forteller, er det meget sannsynlig at det meste er startet av muggsoppeksponeringen.

 (Sist oppdatert 28. juni 2005)