Luftrenser

Luftrensere er oppskrytt (av selgerne), men kan være til hjelp for noen få.

Gode luftrensere med HEPA-filter kan rense inneluft for ca 75 % av grovt støv og ca 50% av finfraksjon av støv når de brukes riktig, men fjerner ikke gasser og ultrafint støv (Rosen, Richardson 1999).

Noen elektroniske luftrensere kan ha noenlunde tilsvarende kapasitet. «Luftvaskere» er  ikke dokumentert tilsvarende og har den ulempe at de også virker som luftfuktere, og luftfuktere er vanligvis ikke tilrådelig i boliger.

Undersøkelser av luftrensere med tillegg av jonisering har vist at joniseringen ikke hadde noen effekt.

Mer detaljert beskrivelse av luftrensere finner du i www.inneklima.com ved å klikke her

Det er mange publikasjoner om luftrensere.  Rent tekniske undersøkelser viser en viss reduksjon i inneluft av bl.a. dyreallergener  og muggsoppsporer (Green et al, 1999, Maloney et al 1987), men pasientorienterte undersøkelser dreier det seg mest om dårlige og / eller ufullstendige forskningsrapporter. Noen av dem angir noen bedring hos pasienter med luftveisallergier og astma (Reisman et al 1991) andre har ikke funnet noen sikker klinisk virkning av dem.

Vanligvis er ikke bruk av luftrensere inne sammenliknet med andre tiltak som kan virke like bra slik som regelmessig og god rengjøring og gjennomtrekkslufting i noen minutter.

En undersøkelse av luftrensere hos pasienter med middalllergi viste at luftrensere ikke fungerte tilfredsstillende i forhold til tiltak for allergensanering (Antonicelli et al (1991).

Litteratur:

Antonicelli L et al (1991): Efficacy of an air-cleaning device equipped with a high efficiency particulate air filter in house dust mite respiratory allergy. Allergy 46: 594-600-

Green R et al (1999): The effect of air filtration on airborne dog allergen.  Allergy 54: 484-8

Malloney MJ et al (1987): Effect of an electronic air cleaner and negative ionizer on the population of indoor air mold spores. Ann Allergy  59: 192-4

Rosen K G, Richardson G (1999): Would removing indoor air particulates in children’s environment reduce rate of absenteeism - a hypothesis. Sci Total Environ 234: 87-93

(Sist oppdatrt 13. januar 2010, Kjell Aas©)