Magesjau (farang) i barnehagen

Mage- og tarminfeksjoner i barnehagen

Dette er infeksjoner som kan skape store problemer hos barnehagebarn og i barnehagen. Om sommeren er det gjerne både virus- og bakteriesmitte (Salmonella) som gir "sommerdiaré".

Om vinteren er det mest smitte med det såkalte Norovirus. Dette viruset forekommer bare hos mennesker og finnes ikke fritt i naturen eller hos dyr.

Det er meget smittsomt og er ofte ansvarlig for utbrudd i barnehager og andre steder hvor mennesker samles og bor tett.

Det tar 12-48 timer fra man blir smittet til man blir syk.

Symptomene er akutt innsettende kvalme, oppkast, magesmerter og vandig diaré. I tillegg opplever mange influensaliknende symptomer som feber, muskel- og leddverk og hodepine. Dette varer fra 1-3 døgn.

Smitte skjer på flere måter:

  • Fra person til person (via uvaskede hender). I barnehager er dette vanligst.
  • Via kontakt med forurensede overflater (dørhåndtak, vannkraner på vasker o.l).
  • Via små dråper som dannes ved oppkast (nærdråpesmitte), som andre personer puster inn.
  • Via forurensede matvarer eller drikkevann.

Den syke smitter fra kort før symptomene starter til et par dager etter at symptomene er borte og mest mens det er oppkast og diare.

Behandling

Det finnes ingen behandling, men det er viktig med god pleie og rikelig med drikke. Det er viktig at den væsken man gir for å forhindre uttørring, ikke inneholder for mye sukker (slik som for eksempel brus) da dette kan øke graden av diaré. Lettbrus inneholder søtningstoffer som kan binde vann i tarmen, og opprettholde eller forverre diaréen.

Håndtering i barnehagen

Når det opptrer "magesjau" i barnehagen, vet en ikke hva slags smittestoff det dreier seg om. Derfor bør en ha faste rutiner for slike tilfeller:

  • Barn bør holdes hjemme ved symptomer og i 48 timer etter opphør av oppkast og diaré. 
  • Det er viktig å foreta hyppig håndvask og rengjøring og desinfisering av stellebord og leker.
  • En bør bruke engangshansker ved bleieskift
  • Brukte hansker og bleier skal legges i lukkede plastposer før de kastes.

Se også Barnehagen og infeksjoner

 (Sist oppdatert 19. februar 2004)