Mange blir syke av røyklukt. Hvorfor?

De fleste voksne vet nå at det å puste inn tobakksrøyk som kommer fra andres røyking eller glødende sigaretter (passiv røyking), er skadelig. En side av det er at det betyr risiko for kreft for personer som utsettes mye for dette.

En annen side er at de aller fleste med astma og mange andre som har den spesielle overfølsomheten i øyenslimhinnene og luftveiene som kalles hyperreaktivitet, kan bli syke av passiv røyking. Noen reagerer akutt; hos andre startes en reaksjons i det stille som først gir symptomer etter noen timer,

Det er også ganske mange som blir syke ved å være i nærheten av personer som har røkt eller kommer i et rom der det har vært røkt selv om det er gått noen tid siden røykingen ble avsluttet. Mange tror at " det bare er noe psykisk noe når det bare er lukten" som den overfølsomme reagerer på. Svært ofte skyldes det imidlertid reaksjoner som kan forklares uten å blande inn psykologiske avvik.

Lukt av tobakksrøyk skyldes at man puster inn noe som kommer fra brennende tobakk. Spesielle eksperimenter har vist at det kan skje også gjennom øynenes slimhinner iallfall for noen stoffer. Tobakksrøyk består av flere tusen kjemiske stoffer i flyktig form (gass) + milliarder ultrafine partikler. Det vi ser som røyk fra en sigarett, er stort sett svevestøv (= mikroskopiske glidefly) med ultrafine partikler (omtrent 10 milliarder partikler pr liter luft!).

Det støvet blander seg med husstøvet og virvles lett opp i luften. Hvis det røykes i ett rom, så vil etter hvert slike glidefly finne frem til alle husets rom båret på luftstrømmer når vi forflytter oss. Røyking i ett rom betyr røykforurensning av alle tilstøtende rom. Det hjelper ikke om det røykes bare etter at barna har lagt seg. Røykestøvet er der selv om det ikke lenger kan sees, og det virvles opp og blir svevestøv som pustes inn bare noen beveger seg i rommet.

Ultrafine partikler virvles opp i luften ved de minste bevegelser. Partiklene bærer med seg en god del av de kjemiske stoffene. Den som røyker, bærer det med seg i hår og på klær og drysser det av seg. I rom der det er blitt røkt, finnes sånt støv over alt. Derfor lukter det gammel røyk både av røykeren og rommet..

Gasser og ultrafine partikler kan pustes dypt inn og kan trenge gjennom, slimhinnene slik at de kommer i blodomløpet. Med blodet bringes kjemien til alle kroppens celler og organer og kommer i konkurranse med kroppens egen kjemi (biokjemi). De fleste av oss er heldige og har biokjemi som tåler det, men det er mange som ikke er så heldige.

Mekanismer og reaksjonsmåter er individuelt forskjellige.

Hyperreaktivitet  i luftveiene er typisk ved astma slik at røyken kan gjøre det vanskelig å puste spesielt hos dem som har uttalt hyperreaktivitet. Slik er det også for dem som har det slik i nesens slimhinner. Der ledsages nesereaksjon ofte av hodepine. Noen får hodepine som eneste plage, men den plagen er ille nok. Også mange med migrene kan få migreneanfall som varer 2-3 døgn av denne årsaken (skjønt der er mekanismene ikke kjent).

Aller vanskeligst er det nok for dem som har det vi kaller kjemisk miljøintoleranse.  Mekanismene der er ikke helt avklart, men sannsynliggjort gjennom biokjemisk forskning. De fleste vil nok ha vansker med å forstå den biokjemien. Jeg har forsøkt å forklare den i boken Miljøhemming - en skjult funksjonshemming. For mennesker med den overfølsomheten kan det være umulig å flytte inn i boliger der det har vært røkt, se e-post serien om det .

Noen er så overfølsomme både mot kjemien i tobakksrøyk ( som bl.a. inneholder mye formaldehyd og PAH ), og mot andre kjemiske luftforurensninger (OBS parfyme!) at de blir miljøhemmet, se brosjyrene om miljøhemming.

Spesiell lukt som gjentatte ganger fører til en spesiell reaksjon i kroppen, legger grunnlaget for betinget refleks. Mange av oss får «vann i i munnen» når vi er sultne og kjenner stekelukt av noe vi liker (f. eks. stekt biff eller karbonade). Av og til kan bare tanken på slik mat være nok.

Det er helt normalt og har ikke noe å gjøre med psykiske avvik, men er innebygd i det selvstyrte (autonome) nervesystemet  som alle har og som styrer livsviktige automatiske funksjoner. På samme måte kan lukt av røyk føre til en betinget refleks i de vevene som gjentatte ganger har reagert på grunn av passiv røyking. Slike reaksjoner kan komme i tillegg til de lokale biokjemiske fenomenene og forverrer overfølsomheten. Det kan være den samme refleksen som gjør at en stor prosent av befolkningen føler seg uvel når de kjenner lukten av tobakksrøyk.

Og helt til slutt må det vel sies følgende: Hvis det virkelig hadde vært «noe psykisk», ville det vært like ille, eller kanskje verre. Så uansett hva røykere forstår eller tror, bør de ha såpass menneskelighet og empati at de viser hensyn.

(Sist oppdatert 17.mars, 2012, Kjell Aas©)