Mat i barnehagen

Sunn kost og hensyn til matintoleranser

 

I barnehagen må barna få mat. Barnehagen sørger for å gi barna sunn og riktig mat. Mange barn er imidlertid allergiske mot en eller flere matvarer eller har andre former for intoleranse for mat.

Norges Astma- og Allergiforbund har en grei brosjyre om matallergi og -intoleranser.

Allergier

Det er viktig å være klar over at det skal det utrolig lite til  for å utløse allergiske reaksjoner det hos enkelte med allergi. Dette krever helt spesielle hensyn og tiltak. Også for barn med allergier og matintoleranser er det et krav at barnehagen er trygg.

I småbarnsalderen er allergi mot kumelk og egg særlig hyppig, og både disse og andre allergier kan virke voldsomt på noen. 

"Mat i luften og støv"
Da er det ikke bare det barnet spiser selv, som kan gi reaksjoner, men også det som det puster inn. For allergiske barn kan allergiaktivt støv inne utløse sykdom. Det gjelder ikke bare støv fra dyr, pollen og lignende, men også støv fra mat og inntørket matsøl.

Støv fra nøtter og peanøtter hører til verstingene, men reaksjoner kan komme også på damp eller os (ved koking av fisk, steking av egg og vafler) eller som støv og dråper i luften (ertestøv, melstøv, skrelling av appelsin, banan).  Søl, eventuelt inntørket søl på bordet av sånn mat som gir sterke allergier hos et barn, kan føre til kraftige allergier.

Noe tilsvarende kan skje ved kontakt med slike matrester fra de andre barnas eller personalets fingre, tilsølte klær eller med kyss eller klem fra noen som har spist akkurat det (se Farlige kyss).

Ved mer moderate allergier behøver det  ikke komme tydelige reaksjoner med en gang. De kan kreve noen timer for å vise seg.

Intoleranser

Ved andre intoleranser som cøliaki og laktoseintoleranse er det bare det som spises, som betyr noe, og her kommer reaksjonene langsomt og vanligvis først etter at barnet har dratt hjem for dagen.

Kunnskap og beredskap
Personalet må ha grundig informasjon fra foreldrene om det er noe mat som  barnet ikke tåler. For slike barn skrives dette på oppslag som er tydelige og lett tilgjengelige for personalet.

Barnehagen må også vite hva slags reaksjoner som maten kan føre til hos barnet, og hvordan de skal behandles om uhellet skulle være ute (men slike uhell skal ikke skje!).

Personalet bør ha god kunnskap om matallergi og -intoleranse, de symptomene det kan gi, og behandling av evt reaksjoner, og da spesielt av alvorlige reaksjoner.

(Sist oppdatert 17. juni 2004)