Materialvalg (Boligserien)

Materialer i bygget, i installasjoner og skap, møbler etc. kan forurense innemiljøet med partikler (støv) og gasser (àemisjon).  Overflatebehandling og vedlikehold kan også bidra til forurensning av innemiljøet, men riktig behandling kan bidra til mindre forurensning. Materialer som utsettes for fukt, kan føre til mer avgassing og gi vekst av muggsopper som forurenser innemiljøet. Valg og vedlikehold av materialene er derfor meget viktig for kvaliteten av bygget og byggets innemiljø.

Det anbefales å bruke miljømerkede materialer der det er mulig. Miljømerking slik som Svanemerking gir en garanti for at materialet er miljøvennlig og ikke skader naturen. Det betyr imidlertid ikke at det alltid er helt trygt for mennesker med allergi eller hyperreaktivitet!

For alle deler av byggeprosessen - fra bygningskonstruksjon til installasjoner og innredninger - er det mange materialer å velge mellom. En hver beslutning og hvert valg må gjøres på grunnlag av flere typer vurdering.

Hva bestemmer valg av materialer?

 • Byggherres og brukeres lyster, behov og krav.
 • Hensyn til helse
 • Belastninger
 • Brukernes adferd           
 • Funksjonalitet
 • Økonomiske rammer   
 • Brannsikkerhet
 • Estetikk
 • Renholdsvennlighet
 • Vedlikeholdskrav
 • Fleksibilitet i forhold til bruksendringer
 • Bestandighet, holdbarhet, levetid
 • Økologiske livsløpsforhold, miljøbelastning, miljøkvalitet

I hver beslutning ligger det forutsetninger som følger det materialvalg man har gjort. Ut fra det du ønsker eller tenker deg, lønner det seg å skaffe innsikt i det aktuelle materialets egenskaper, fordeler og ulemper.

Har du, for eksempe, valgt betong, må betongen få tilstrekkelig uttørking før det legges gulvbelegg.

Har du valgt sponplater, forutsettes at du velger produkt med lavt formalininnhold og beskjeden avgassing, at materialet får lufte seg på lager, at det beskyttes mot enhver form for fukt fra produktsted til ferdig bygg, at du ikke selv fukter platene på noen måte, og at det gjennomføres tilstrekkelig utbaking før bruk av bygget.

Oversikter over de vanligste materialenes egenskaper, fordeler og mangler finner du i med søkeordet materialvalg i www.inneklima.com., I Sverige er det en meget god oversikt over de fleste aktuelle materialer i Folksams byggmiljøguide.

(Sist oppdatert 19. november 2003)