Miljøhemming, en skjult funksjonshemming

Miljøhemming: Ny bok av Kjell Aas 2011

Miljøhemming er tilstander med overfølsomhet for noe i miljøet som fører til så uttalt sykdom og plager at miljøet blir utilgjengelig. Den berørte personen kan ikke holde seg frisk og i stand til å fungere normalt i vanlige miljøer som inneholder det som vedkommende ikke tåler. Hun eller han må holde seg unna slike miljøer. Slik er miljøhemming en spesiell funksjonshemming på like linje med bl.a. bevegelseshemming.

Miljøhemming forekommer hos noen med spesielle allergiske sykdommer og hos noen med uttalt hyperreaktivitet som ved astma. Disse tilstandene har godkjente medisinske diagnoser. Miljøhemming er i tillegg vanlig ved kjemisk miljøintoleranse. Denne formen er foreløpig ikke godkjent som medisinsk diagnose i Norge. Funksjonshemmingen finnes i forskjellige varianter og grader. Den kan skyldes noe som pustes inn og evt. noe i mat, drikke og medisiner.

Ikke pasient, men risikant

Miljøhemming er situasjonsbetinget. I miljøer som ikke inneholder noe av det som ikke tåles, er den berørte frisk. Derfor brukes betegnelsen risikant. Alle disse tilstandene gir meget vanskelig livssituasjon for de berørte. De møter mange misforståelser både hos leg og lærd.

Både myndigheter og det enkelte individ må tilstrebe best mulig likestilling og fremme likeverd og tilgjengelighet for alle funksjonshemmede. Miljøhemming er en skjult funksjonshemming som krever spesiell kunnskap og forståelse.

I denne boken presenterer professor Kjell Aas tilgjengelig forskningsbasert kunnskap og drøfter risikantenes erfaringer i lys av relevant forskning med lenker og referanser til supplerende litteratur.

Forfatteren ser det som en viktig oppgave å forklare hva dette dreier seg om slik at fagfolk kan gi profesjonelle råd og bistand, og andre medmennesker forstår hvorfor og hvordan de kan vise hensyn.

Forfatteren er pensjonert professor i barnemedisin med allergi som spesialitet og bred immunologisk og biokjemisk forskererfaring. I tillegg til over 350 vitenskapelige artikler i anerkjente tidsskrifter, har han skrevet et 30-tall vitenskapelige og populærmedisinske bøker.

Denne boken er knyttet opp til følgende 

(Sist oppdatert 20. september 2011, Kjell Aas©)