Mystisk støv. Heksestøv, Heksesot - eller muggsopp?

Vi har nettopp flyttet inn i en nybygd leilighet og har bodd her bare en måneds tid, men nå dukker det opp et grått og sort belegg på vegger og tak. Vi har har fått skrubbet bort noe, selv om det sitter ganske fast, men det kommer igjen. Vi lurer på om det er svertesopp, som vi har hatt tidligere i et fuktskadet hus.,  men det ligner ikke helt.  Hva bør vi gjøre med dette?I Bør vi gjøre om kjøpet?

(Spørsmål 10. november 2009)

SVAR:

For å få avgjort om det dreier seg om muggsopp. kan dere kontakte et egnet firma som kan sende dere spesiell tape for indersøkelsne. Tapen trykker dere mot belegget og sender så til firmaet for analyse.

Sannsynligvis blir det ingen vekst for  etter beskrivelsen kan dette være heksesot og ikke svertesopp.

I noen nye eller nyoppussede boliger det seg et gråsvart, sotliknende belegg av støv over alt, i taket og på vegger, dører, vinduer, karmer, hyller, lister, bilder og møbler.

Svertestøv i tak, på vegger og på vinduer     

Vanligvis opptrer dette i fyringsesongen. Aller mest kommer det da på kalde flater (yttervegg og vinduer). Det kan opptre med mørkere flekker nær ved taklamper og andre varmekilder.

Støvet sitter godt, er vanskelig å vaske bort – og så kommer det igjen uten at det kan forklares med forurensninger fra uteluft eller sot fra ovner og peiser etc. (derfor betegnelsen «magic dust»).

Hvorfor?

Flekker med svertestøv forveksles av og til med tilskitting fra forurenset uteluft eller muggsoppvekst. I noen tilfeller kan en mistenke at det sotliknende støvet kommer fra ovner og peiser med for dårlig trekk eller fra utstrakt bruk av oljelamper og stearinlys, men det har vist seg at fenomenet opptrer aller hyppigst i nybygg og nylig ombygde bygninger eller boliger som nylig har vært pusset opp eller fått nytt gulvbelegg.  Mistanken har derfor etter hvert vært rettet mot at svertestøvet kan skyldes et eller annet i de moderne materialene som har vært brukt.

Grundige undersøkelser som for det meste er gjennomført i Tyskland, har vist en sammenheng mellom forekomst av svertestøv og avgassinger fra materialene. Slike avgasser kalles ”flyktige organiske forbindelser” og betegnes ”VOC”som er forkortelsen for dette på engelsk (Volatile Organic Compounds). Noen av disse avgasses noe tregt ved romtemperatur. De er ”halvflyktige” (eng.: ”semi-voltatile”) og betegnes ”SVOC”.  (semi-volatile organic compounds). De  består mest av karbon (kullstoff) og hydrogen (vannstoff). De kommer særlig fra malinger uten løsemidler. Anbdre vanlige innendørs kilder er PVC i vinyl gulvbelegg og tapeter, plast, lakk og lim og andre materialer som avgasser ftalater(myknere[1]). Dette finnes i store mengder i bygninger og i mange møbler.

SVOC setter seg på svevestøv og kleber flere sammen til større partikler som så slår seg ned på alle flater. Elektrostatiske forhold kan være av betydning for nedslagene. Det blir gjerne kontinuerlig spredning av et klebrig støv som danner seg kontinuerlig og kommer igjen i løpet av noen dager etter rengjøring. Dette kan forsterkes av uheldige bygningsmessige forhold. Tregheten i avgassingen betyr at det tar meget lang tid før avgassingen avtar av noen betydning og prosessen kan fortsette i måneder, kanskje år med fornyet kraft ved oppstart av fyringssesongen.

Helserisiko?

Svertestøv kan inneholde mange kjemiske stoffer som kan virke på helsen i høye nok konsentrasjoner. Det er imidlertid lite trolig at disse partiklene er små nok til å trenge dypt inn i luftveiene. Det meste filtreres nok bort i nesen (og gir sotfarget snue). Kildene for SVOC kan imidlertid avgasse mer lettflyktige kjemiske stoffer (VOC) som følger med mindre partikler av svevestøv og kan bidra til astmautvikling og andre sykdommer. Ftalater og polysykliske aromatiske karbonforbindelser (tysk: PAK)kan være blant disse.

Problemløsning

De som berøres av dette spør om råd,  men det er ikke mulig å gi gode nok råd uten grundige undersøkelser på stedet. Tiltak må tilrettelegges og gjennomføres av kvalifiserte inneklimaeksperter. Ikke alle slike eksperter er fortrolig med eller har erfaring med dette fenomenet.

[1]  Myknere (Ftalater) finnes i  og avgasser fra en mengde forskjellige plastmaterialer, vannbasert maling, lakk mm.. Innhold av dette deklareres vanligvis ikke.

 

(Sist oppdatert 10 november 2009)