Nettside om Bygg og helse

Bygg for overfølsomme brukere

Norges Astma og Allergiforbund har en egne side om Bygg og helse.

I innledningen der står det at dette gjelder: Universell utforming av bygg for personer med astma, allergi og annen overfølsomhet med mottoet Godt for oss, godt for alle!

Veilederen er utviklet av Norges Astma- og Allergiforbund som en del av et prosjekt for Husbanken om universell utforming. Veilederen gir oversikt over aspekter som må vektlegges i prosjekterings-, bygge-, og driftsfase for at et bygg skal kunne sies å være universelt utformet for personer med astma- og allergisykdommer eller annen overfølsomhet.

Som et supplement til veilederen er det utviklet en nettløsning, som inneholder enkel oversiktlig informasjon og nyttige sjekklister om samme tema.

Menyen der har følgende innhold med lenke til hvert avsnitt: Helse og prosjektering, Hva er inneklima? Valg av tomt, Brukermedvirkning, Luft/ventilasjon, Temperatur, Belysning, Radon, Materialvalg, Lyd/støy, Fukt/muggsopp, Renhold/støv, Inventar og utstyr, Planter inne og ute, Uteområde.

Noen vil kanskje savne relevante lenker til www.allergiviten.no og www.inneklima.com med den årvisse oppdateringen av skolenes inneklima anno---- , men dette er et flott tiltak!

(Sist oppdatert 15.mars, 2012 Kjell Aas©)