Intet nytt om teppegulv!

Jeg har lest om hotell som reklamerer for heldekkende tepper på alle gulv. Her står det også at at disse teppene har inneklimasertifikat.  Betyr det at man nå  har utviklet så inneklima- og allergisikre teppegulv at man kan satse på det i boliger og institusjoner?

Jeg har sjekket dette i nettsiden til NAAF,  som advarer mot teppegulv, men der har de kanskje ikke fått med seg siste nytt – eller kanskje forbundet arbeider med godkjenningprosessen?

Jeg finner heller ikke noe om dette nye i Teppegulv anno 2012 

Håper på svar for dette angår alle i min profesjon!

Vennlig hilsen

Fersk arkitekt

SVAR:

Det har ikke skjedd noe som endrer konklusjonene i oppslaget  om teppegulv hos NAAF,  hos Folkehelsa , og  i  Teppegulv anno 2012. 

Der er det  informasjon som er lett tilgjengelig – også  gjennom Google - , så det er beklagelig og litt merkelig at arkitekt og utbygger ikke har forholdt seg til det.  

Vurdering av akkurat dette teppematerialet er kanskje vanskeliggjort av diffuse opplysninger fra leverandøren. Det opplyses (oppmuntrende) at man ikke bruker miljøskadelige bromerte flammehemmere, men bruken av slike flammehemmere er redusert hos mange. så det er ikke noe spesielt

Leverandøren garanterer at materialet er 100% cantana. Det høres jo tilforlatelig ut, men "Catana” er bare en intern kvalitetsbetegnelse på den saueullen som brukes.

Teppet består som alle slike heldekkende tepper av fibre på et underlag med ”hårsiden” opp mot inneluften. Slik blir det et enormt areal for lagring av kjemiske  stoffer og støv som når det.  Som alle andre tepper vil det  lagre støv og kjemiske stoffer. Så lenge det fungerer uten frigjøring, er det greit. Men etter noen tid blir det  mettet, og da  vil det frigjøre støv og gasser.

Siden det er langt unna industri og store trafikkårer, er teppegulvet nok spart for helseskadelig kjemi og støv fra industri og motortrafikk. men det betyr bare en brøkdel av risikomomenter ved teppegulv. Det er innredninger, bygge- og møbelmaterialer og brukerne som forurenser mest.

 

Støv som virvles opp til svevestøv, er som bittesmå glidefly og hangglidere lastet med allergener og kjemiske stoffer som pustes inn  Ill. K. Aas©) 

Rengjøring, rengjøring, rengjøring!

Dette betyr at inneklimaet blir  avhengig av rengjøringen enda mer enn ellers og  rengjørere  må jobbe enda grundigere og lengre enn vanlig. 

Uten optimalt utstyr og optimal innsats kan inneklimaet bli fordårlig for mange som plages av allergier eller annen overfølsomhet. Hotellet kan ikke bare ha ”kjøpt katten i sekken”,  men kan nok med tiden  også få  ”katten i teppet”.

(Det er vist at det er mye katteallergener i innemiljøer der det aldri har vært katt, men besøk av katteeiere). Selv om hotellet skulle forby innlosjering av hunder, vil dyreallergener fra eiere av hunder, katter, hester og andre pelsdyr drysse av klærne og samles i teppene.

Teppegulvene vil også  samle opp støv og kjemi fra tobakksrøyking, kjemi fra parfymer på gjester og kjemi fra mye annet  som bringes inn. Med uteluften kan det  komme inn pollen som samles opp i teppegulvet. I tillegg kommer inntørket søl fra mat.

(I mange  analyser av støv i teppegulv er det funnet antigener og allergener fra dyr, pollen, egg, kumelk, hvete, peanøtter, nøtter og fisk i tillegg til ganske mye hudavfall fra mennesker).  Det gir gode vekstbetingelser for mikroorgansimer. Smuss fra uteområder av mange slag og fra garasjeanlegg etc. bringes inn med skotøy og yttertøy (I bymiljøer er det vist dieselprodukter og  bly i slike tepper). Avsmussing ved ytterdører hjelper litt, men som oftest for lite. Der er det for mange som slurver.


Det er nesten utrolig hva en finner i analyser av
husstøv (Ill.K. Aas©)

Nybygg som dette avdunster en rekke kjemiske forbindelser (VOC) til inneluften særlig det første året. Når det avtar, fortsetter avgassing fra andre kilder i innredning, husholdning og bruk. Mye av dette fester seg midlertidig til fibre i teppegulv og andre tekstiler og til støv. Dette  avgis tilbake til inneluften etter hvert. Bortsett fra tobakksrøyk, parfyme, peisos o.l. og matos betyr  VOC  i luften betyrkanskje ikke så mye for helse, men kjemiske forbindelser som kommer inn i luftveien med støv   kan være viktig for mange.

  Mange med astma forteller at de blir dårlige  ved opphold der det er teppegulv, og det samme gjelder de aller fleste med kjemisk miljøintoleranse.Som nye er gulvteppene OK hvis de selv, limet eller underlaget ikke avgir skadelige gasser. Det er etter et par års bruk de begynner å skape inneklimaproblemer. 

Rengjøringskrav

Det som kanskje kan  redde inneklimaet i det nevnte hotellet, er at man fra første dag gjennomfører et særdeles grundig, arbeidskrevende rengjøringsprogram slik som teppeleverandøren anbefaler. Alle rom, krinkler og kroker med teppegulv må hver dag støvsuges med en kraftig støvsuger med roterende børster og allergifilter. Sentralstøvsuger som ellers er det mest miljøvennlige på harde gulv, duger ikke til dette.

Problemet er bl.a. at ingen vanlige støvsugere som har gjennomgått  offentlige systematiske tester har tilfredsstilt krav til full (100%) rengjøring av tepper, så man må kanskje ty til industristøvsugere, men også da kan resultatet være usikkert som omtalt i  støvsuger anno 2013  og i det tilsvarende oppslaget om teppegulv i inneklima.com .

For det dokumentet og mange andre i nettsidene kan det ganske ofte komme nye fremstøt fra forhandlere eller andre interesseenheter uten at det egentlig betyr noe nytt som krever endring av nettsidedokumentet. Det er derfor egentlig  ikke nødvendig for NAAF, Allergiviten.no  eller Folkehelsa å gjøre noe med dette.

NB!  Lufting

Et godt HEPAfilter holder tilbake det aller meste av støv som suges inn,men noen av de minste partiklene kan trenge gjennom og blåses ut særlig ved høy sugekraft. Ved all støvsuging virvles det opp en del svevestøv  fra bevegelsene på gulvet, så både under og etter støvsugingen må det sørges for god gjennomtrekkslufting av alle rom, selv om det betyr dårlig energiøkonomisering.

Etter bruk i et par år (eller tidligere hvis noen misliker inneluften)   bør teppegulvets støvdepot undersøkes årlig med spørsmål om det trenger å dyprenses (eller skiftes ut). Evt. dyprensing bør skje kjemikaliefritt, men det  kan være problematisk.

PS til innsenderen! Det er oppløftende at  nåtidens og fremtidens arkitekter fordyper seg i sammenhenger mellom bygning og helse. Det er det dessverre ikke allesom gjør. Bruk av teppegulv shører til de vanligste arkitekttabber.  Du og dine kolleger er viktige for folkehelsen og er hjertelig velkomne som brukere av denne nettsiden. 

(Sist oppdatert 15.september 2012, Kjell Aas©)