Parfymefri barnehage - et skritt på veien.

Det er velkjent at mange med astma har hyperreaktive (overirritable) luftveier slik at de blir syke av sånt som lukter parfyme og andre duftstoffer (som blomsterduft, malinglukt m.v.). I spesialbarnehager for barn med allergier og/ eller astma er det en selvfølge at både personalet, pårørende og besøkende passer på at de ikke har brukt parfyme eller andre duftstoffer. Slik burde det være også i mange andre barnehager for svært mange føler ubehag når inneluften blir forurenset med parfymekjemi. Parfymer kan inneholde omkring 250 forskjellige kjemiske stoffer som frigjøres til luften. Mange synes det lukter godt, men det dreier seg om luftforurensninger i tillegg til alle de andre.  Vi vet at mange voksne er overømfintlige for duftstoffer og blir syke av ganske små mengder i luften.

Også mange barn kan ha det slik, men småbarn kan ikke selv vite noe om årsakssammenhengen, og vi vet ikke om og i hvilken grad de reagerer på parfyme. Hodepine og unormal tretthet er  hyppige reaksjoner hos voksne med duftoverfølsomhet (i tillegg til de mange som får astma e.l.). Småbarn kan ikke sette ord på slike plager, men viser det kanskje med å være sutrete, tilbaketrekkende eller "vanskelige"? Det er først i tidlig skolealder de kan sette ord på sånt "Innelufta der? Mest promp og parfyme!" 


Aktuelle dokumenter

Parfymefritt sykehus

Forbud mot parfyme?

Om parfymebruk i det offentlige rom

Parfyme plager 4 av 10 dansker 

Parfymenekt på jobben (Dagbladet) 

 

(Sist oppdatert 8. november 2007)