Skoler kan gjøres tilgjengelig også for barn med uttalt dyreallergi.

Katteallergi med miljøhemming og- skoletilpasning.

En artikkel i det norsksvenske legetidsskriftet Allergi i  Praksis nr 4, 2007: ”Fungerande allergianpasning i skolmiljøomtaler tre barn med uttalt kattallergi. Allergien betydde en slik miljøhemming at de måtte holdes hjemme fra skolen inntil skolen gjennomførte tilstrekkelige saneringstiltak. Flere undersøkelser har vist at støvet i mange klasserom inneholder så mye katteallergener at det er sammenliknet med å ha en halv katt der.  Forfatterne av artikkelen (Anne-Sophie Karlsson og medarbeidere, 2007) undersøkte mengden av luftbåret katteallergen i klasserom som var sanert på forskjellig måte i 3 forskjellige barneskoler der nær 50 % av elevene hadde pelsdyr hjemme. Katt var vanligste kjæledyr.

3 intervensjonsklasser og 3 kontrollklasser
Det dreide seg om 1 klasserom der ingen elever hadde pelsdyr eller fugl hjemme (Pelsdyrfri klasse), og to klasserom der det var innført skoleklær (fra topp til tå) og atskilt oppbevaring av hjemmeklær og skoleklær. Personalet for disse klassene fulgte samme praksis. (Skoleklær-klasse). Alle med pelsdyr hjemme skiftet klær atskilt fra dem som ikke hadde dyr hjemme.  De Pelsdyrallergiske barna brukte en annen inngang. Andre elever fikk ikke komme i dette området av skolen.

Forskerne gjennomført meget grundige oppsamlinger og analyser av luftbåret støv med kvantitering av allergener fra katt gjennom 5 skoledager og gjentok undersøkelsene etter et år.  Funnene i intervensjonsklassene ble sammenliknet med funnene i 3 vanlige og usanerte klasserom (kontroller.)

Nivået av påviste katteallergener var 4-6 ganger høyere i de usanerte kontrollklassene enn i intervensjonsklassene. Nivået i skoleklærklassen og den pelsdyrfrie klassen var ganske likt. 

Som man må forvente, ble det påvist luftbåret katteallergen også der selv om det var forholdsvis lavt, for de fleste barn i den alderen ferdes blant venner som har katt. Da får også de katteallergener på seg i klær og hår. En annen undersøkelse har vist at katteiere har omtrent 100 ganger mer katteallergen i håret enn andre. Det allergenholdige støvet drysser av dem også hjemme og forskning har vist  at det kan være rikelig med katteallergener i støvet hemme også hos familier som aldri har hatt katt.

Umulig å fjerne alt, men mulig å fjerne nok!

Som ellers er det nivået (belastningen) av katteallergener i forhold til toleranseterskelen som er avgjørende. Når belastningen senkes, vil flere klare seg. Med denne ordningen i skolen kunne de tre katteallergiske barna gå på skolen som andre barn, og de klarte seg bra på vanlig medisinering

De nevnte undersøkelsene viser at saneringstiltak i skolen kan imøtekomme alle barns lovfestede  rett til et tilrettelagt skolemiljø også for barn med katteallergi og andre miljøhemminger.

Flere artikler i Allergi i Praksis nr 4 2007 om inneklima.

 

(Sist oppdatert 7. desember 2007)