Spørreskjema for skoler

Spørreskjemaet til fri benyttelse.

Skjemaet er opprinnelig lagd i http://www.inneklima.com/.

Det er fritt å bruke dette spørreskjemaet bare det opplyses om  kilden (gjerne lenken hit) Det kan hentes opp ved å klikke på Hele skjemaet.

 (Sist oppdatert 8.november 2007)