Støvmaske

Svevestøv i luften? Bruk støvmaske!

Astma, KOLS og andre lungesykdommer kan bli atskillig verre når det er mye støv i luften. Det gjelder særlig i noen byer og tettsteder med mye luftforurensninger fra trafikk og industri, i nærheten av forbrenningsanlegg, under tresking i nærheten og noen ganger og steder med mye veistøv eller sandstøv i luften. Det kan også komme mye støv i luften inne ved noen arbeidssituasjoner. Støvet virker som sterke irritanter og øker inflammasjon (betennelsesreaksjoner) i luftveiene.

Ved allergi mot pollen eller muggsopper er det naturens egne partikler som er den verste forurensningen av uteluft i sesongene for det.

Da kan det være lurt og godt med en god støvmaske. Det er lurt å bruke også ved støvende arbeid inne.

Støvmasker og mer avanserte vernemasker er opprinnelig utviklet for å beskytte i forskjellige industrier og arbeidssituasjoner. Det er utviklet masker for å beskytte luftveiene mot innånding av gasser, damp og partikler.

(Foto: 3M Norge©)

Støvmaske 3M9332 / 3M1873

Slike masker dekker nese og munn. Enkle støvmasker gir god nok beskyttelse for de fleste. De brukes mye av folk som sykler i bytrafikkog er ganske rimelige i innkjøp. Støvmaskene har ofte en liten ventil som gjør det lettere å puste ut, men de samler likevel opp litt av varmen fra utpusten og hjelper også litt mot kald luft. Mot kald luft brukes helst Jonasmaske som hjelper mye bedre mot det, men ikke mot svevestøv. Noen hevder at de har brukt begge typer med hell, og da med Jonasmasken innerst.

Enkle støvmasker føres av jernvarehandler og byggvareforretninger og av Norsk Sykkelforbund. Ledende produsent på området er 3M Norge, avd. Verneprodukter. Postboks 100, 2013 Skjetten (tlf 06384). En av deres støvmasker beskytter godt mot pollen og også mot mange muggsoppsporer. De føres av jernvare- og byggvarehandler og kalles gjerne ”type 9332”. Også mange apotek har dem, men da under navnet (”type 1873”).

For beskrivelse av 3M Vedlikeholdsfrie støvmasker, se så på 3M 9320 og 9322. 

Pollenmasken Respro®, er laget med tanke på personer som sliter med hypersensitivitet overfor pollen, støv og andre luftbårne partikler eller forurensning. Masken kan kjøpes i NAAFs nettbutikk. 

(Sist oppdatert 25.mai 2011)