Syk av tusjpenngass på skolen

En skoleelev  har sendt inn spørsmål pga avgrenset kjemisk miljøintoleranse med reaksjoner på gassbruk i naturfagrommet  i ungdomsskolen, og nå - året etter  på videregående skole - på grunn av at det brukes "whiteboard" som tavler og tusjpenner som avgasser diverse stoffer og løsemidler.  

Dette kan være et skoleeksempel på utfordringer i offentlige inneklima i forhold til lov om tilgjengelighet for alle og tiltak for mennesker med miljøhemming.

Spørsmål 1

Jeg skrev til deg for et år siden angående at jeg reagerte på naturfagrommet på skolen jeg da gikk på. Da fikk jeg svar som sa at jeg var overfølsom overfor gass.

Dette har blitt et stort problem. På den nye videregående skolen i Larvik bruker man white boards som man skriver på med tusjer.

Jeg vet ikke hva tusjene er, men reagerer på dem. Blir ukonsentrert, svimmel, kvalm, får vondt i hodet og det føles ut som jeg har influensa hver dag (på en måte).

Når jeg kommer hjem etter en dag på skolen tar det lang tid før jeg klarer å konsentrere meg om leksene så de får jeg ikke gjort før seint på kvelden.

Jeg vet ikke helt hva jeg skal gjøre med dette. Er det noe annet å gjøre enn å fjerne alle white boards der jeg er? Eller finnes det tusjer som ikke gasser så mye?

SVAR 1

De fleste eller alle med avgrenset kjemisk miljøintoleranse som sannsynligvis er ditt problem, reagerer på samme måte på tusjpenner som avgasser bl.a. diverse løsemidler.

Er du helt sikker på at det (bare) er tusjpennene? For deg kan det kanskje også være andre avgasser, for de aller fleste med slik intoleranse reagerer også på bl.a. parfyme.

Denne nettsiden kan ikke erstatte konsultasjon hos legen. Snakk med fastlegen din om dette. Hvis legen skriver en legeerklæring om virkningen av tusjpennene, har skolen i henhold til opplæringsloven plikt til å finne en løsning på det problemet.

 


Spørsmål 2 

(28. oktober 2009)

Har vært hos egen lege og fått legeerklæring og hatt møte med skolen.

De kunne ikke fjerne tavlene og de har prøvd en annen tusj som ikke var noe bedre. Problemet er at disse tusjene blir brukt over hele skolen, og derfor merker jeg det også i hele bygningen. 

Forrige uke ble jeg dårligere, har selvfølgelig blitt dårligere og dårligere av å være der hele tiden, men da ble jeg så dårlig at jeg dro hjem fra skolen. Grunnen er at jeg var så svimmel, kvalm og hadde vondt i hodet i tillegg til at jeg nesten besvimte opptil flere ganger. 

For å kunne fortsette på skolen må jeg enten bytte skole eller få hjemmeundervisning. Skal prøve ut videregående i Sandefjord for å se om den er noe bedre.

Men hvis skolen er grei må jeg komme meg dit. Det er et problem siden jeg må ta buss og for å komme meg til bussholdeplassen må gå langs en trafikkert vei, noe jeg blir dårlig av. Taxi er et alternativ, men for å få dekket den, trenger jeg en utredning av en spesialist. Dette gjelder også hvis ikke jeg klarer å være på Sandefjord videregående og hjemmeundervisning blir en løsning.

Problemet nå er at privatlegen min ikke net hvor hun skal henvise meg for å få en slik spesialistutredning. Dette må jeg nå finne ut selv på grunn av svineinfluensaen og travle dager for henne.

Kan du hjelpe meg? Hvis du kan, så vær så snill å svare raskt. Eventuelt hvis du vet om noen andre som kan hjelpe.

SVAR 2

 (28. oktober 2009)

Det er dessverre ingen leger som er spesialister på kjemisk miljøintoleranse – bortsett fra noen få i Arbeidstilsynet som kan ha mye erfaring i dette. Siden mye av plagene dreier seg om hodepine og svimmelhet, synes jeg legen din kan henvise deg til en nevrolog i nærheten som hun har erfaring med, evt til nevrolog på sykehuset.

Både hun og nevrologen kan godt ringe til meg hvis de ønsker informasjon fra meg om kjemisk miljøintoleranse.

Jeg har skrevet mye om det i nettsiden www.inneklima.com som dessverre er stengt på grunn av vedlikehold fordi den har vært utsatt for en ondsinnet hacker.

Men det står også litt om det i min siste bok: Godt inneklima. Håndboken for hjemmet, (Cappelen-Damm 2009) samt uneder Skolenes inneklima: Spesielle hensyn. 

Jeg forstår at dette kan være vanskelig å ordne for skolen, men det burde være mulig å skifte ut tavlene i noen klasserom og ha god nok ventilasjon slik at tusjgasser og andre luftforurensninger fjernes fra inneluften.

Elevrådet bør orienteres om dette. Det kan være andre elever på¨skolen som også plages – kanskje bl.a. noen med astma-

Skolen har plikt til å forsøke – ikke bare snakke om det! Det står i Opplæringsloven paragraf 9 a  , se også diskrimenirngs- og tilgjengelighetsloven.

Videregående skoler er fylkesmannens ansvar. Hvis din skole ikke har gjennomført noe ordentlig forsøk på å gjøre skolen tilgjengelig for deg (dvs har fattet et vedtak som du ikke kan godta), bør du og dine foreldre snarest mulig sende klage til fylkesmannen.

Sitat fra Opplæringsloven:
”Alle elevar har rett til ein arbeidsplass som er tilpassa behova deira. Skolen skal innreiast slik at det blir teke omsyn til dei elevane ved skolen som har funksjonshemmingar.

Dersom ein elev eller forelder, eller eit av råda eller utvala ved skolen der desse er representerte, ber om tiltak for å rette på fysiske miljøtilhøve, skal skolen snarast mogleg behandle saka etter reglane om enkeltvedtak i forvaltningslova. Om skolen ikkje innan rimeleg tid har teke stilling til saka, vil det likevel kunne klagast etter føresegnene i forvaltningslova som om det var gjort enkeltvedtak."

Sitat fra veiledningen til loven:
"Klagen skal alltid leveres til det organet som har eller skulle ha avgjort saken i første instans, dvs. skoleledelsen eller skoleeieren. Det er fylkesmannen som er klageinstans, men før fylkesmannen tar saken til behandling, må skolen/skoleeieren ta stilling til saken en gang til.

Dersom man vil klage over vedtak eller manglende vedtak fra kommunens miljørettede helsevern, leverer man klagen dit.

Klagen bør utforme klagen skriftlig. Skolen/skoleieren plikter etter forvaltningsloven å hjelpe klageren med veiledning og eventuell hjelp til utforming av klagen. Dersom det er skolen/skoleeieren som skriver ned klagen, bør klageren forsikre seg om at klagen er formulert slik han eller hun ønsker den. Det er viktig å unngå at det oppstår tvil om hva det klages over.”

 Hvis det er aktuelt å skifte skole for å få dette til, bør spørsmålet om transport tas opp med fylkesmannen.

 


Spørsmål 3

(28.oktober 2009)

Takk for svaret! Glemte å nevne i stad at jeg har (i tillegg til vondt i hodet, kvalme og svimmelhet) store konsentrasjonsvansker og kan gå fra å være hyperaktiv til veldig trøtt og sliten på kort tid.

Er det likevel riktig at fastlegen min skal sende meg til en nevrolog? 

Dette er en helt ny storskole med mange åpne løsninger og har derfor mange åpne rom/arealer hvor det er white boards. Dette gjelder alle etasjene, siden det er åpent mellom etasjene. Hvis man bytter ut white boards i de åpne arealene og i de klasserommene hvor jeg er, skal da vanlig ventilasjon fjerne gassen slik at jeg kan klare å være der?

Mennesker som er der tusjene blir brukt, vil de ta med seg gassen rundt?

SVAR 3

(28. oktober 2009)

1/ Ja nevrolog er riktig!

2/ En moderne skole med åpne løsninger skal ha et ventilasjonssystem som sikrer godt inneklima. 3/ Lukten kan henge litt igjen i elevers og læreres klær og kan skape problem, men det er avhengig av hvor tålegrensen din går, og mye kan unngås ved å være ute i friminuttene.

Pauser i frisk luft og fysisk aktivitet er viktig i din situasjon

 


Spørsmål 4

(28.oktober 2009)

Under møte avdelingsleder og rådgiver på skolen var de ikke villig til å gjøre noe med tavlene. Alternativene vi fikk da var å prøve Sandefjord videregående eller hjemmeundervisning.

Vi sa ja til å prøve ut Sandefjord vgs, fordi vi forsto at vi ikke kunne kreve noe mer med tavlene. Og siden gassen er rundt i hele bygget har vi før fått forståelse at vanlig ventilasjon ikke tar det vekk. Eller er det annerledes med tusjgass enn slik gass man bruker på naturfagrommet.

Har vi gjort noe feil ved å svare ja til å prøve Sandefjord vgs, kan vi fortsatt kreve at de gjør noe med tavlen/ tusjgassen evt. klage på det? Hva med underisningen i mellomtiden mens saken pågår, blir for dårlig til å være på skolen. Hva har jeg krav på?

Etter avtale med avdelingsleder sitter jeg nå hjemme og jobber med oppgaver uten lærer undevisning, annet enn å spørre dem per internett, noe som ikke fungerer helt i praksis. Det blir mye fravær av dette og avdelingsleder fortalte at bare 14 dager kan trekkes fra ved spesielle tilfeller. Altså alt går utover skolegangen/utdannelsen. Kan jeg kreve hjemmeundervisning i mellomtiden, så jeg ikke mister undervisning og skoleåret, eller krever det også spesialistutredning? Kan vi klage før utredelsen hos nevrolog? Regner med at enn ikke får slik time en av de nærmeste dagene. Hva med undervisningen/ skoleåret hvis jeg ikke har krav på hjemmeundervisning mens saken pågår. MIster jeg hele skoleåret pga dette?,

Svar 4

(28. oktober 2009)

Du virker ressurssterk og fortjener en løsning på dette, men må regne med å måtte kjempe en del. Det er dessverre noe som mennesker med miljøhemming opplever ofte, se  Miljøhemmede fram i lyset. 

Dere bør klage umiddelbart til fylkesmannen. Fint om dere kan finne en fylkespolitiker som kan forsøke å ta opp saken. Det er ellers vanskelig for meg å svare på dette. Det dreier seg egentlig om politiske/skolepolitiske forhold. Kanskje du kan få råd av elevorganisasjonen .  Du finner tlfnr på nettsiden: http://elev.no

(Sist oppdatert 28. oktober 2009)