Trygg barnehage

Barnehageloven krever at barnehagen skal være trygg.

Sjekkliste

Skriv den ut og ta en runde for å sjekke barnehagen din! Du kan også krysse av på skjermen, men da må du ta en direkte utskrift (ikke bruk utskriftsvennlig versjon). For å skrive ut med kryssene uten å få med menyrubrikken, må du merke området du vil ha ut og ta utskrift av "merket område".

Inne i barnehagen 

Fallskader etc

 

 Det er godt lys ved alle trappeavsatser og på trappetrinnene

 Ja   Nei  


· Friksjonsbelegg på alle trappetrinn som ellers kan bli glatte

 Ja   Nei 

 
· Det er gelender/ rekkverk i alle trapper, men slik at de ikke innbyr til å klatre eller ri på dem

 Ja   Nei  


· I rekkverk er åpningen mellom sprossene maksimum 10 cm

 Ja   Nei 

 · Hvis det er åpne trinn, er åpningen mellom dem maksimum 10 cm

 Ja   Nei  


· Der det er trapper, er de sikret med grind oppe og nede

 Ja   Nei  


· Sklisikkert underlag under alle løse tepper.

 Ja   Nei  


· Der det er vinduer, er vinduer sikret slik at de ikke kan åpnes mer enn 10 cm

 

 Ja   Nei  


· Glass i dører og lignende kan ikke kunne knuses selv om et barn faller mot glasset.

 Ja   Nei  


· Glassdører, glassbord og lignende er merket slik at ingen uforvarende løper mot dem.

 Ja   Nei  


· Dører er slik at barn ikke kan klemme fingrene

 Ja   Nei  

· Bokhyller, reoler etc er godt festet til veggen

 Ja   Nei  
· Alle møbler er veltesikre (stabile) og uten skarpe kanter

 Ja   Nei  


· Det er helt fritt for snublefeller, bulkete tepper, løse ledninger.

 Ja   Nei  

· Sklisikre fliser på bad og våtrom

 Ja   Nei  


· Gummimatte eller lignende tiltak for å sikre mot at noen sklir og faller i badekar og dusj.

 Ja   Nei  
· Det er fritt for ising eller issvuller på utetrappen

 Ja   Nei  


· Helt sikkert at det ikke finnes andre snublefeller?

 Ja   Nei  


 

 

Brannskader, elektrisk støt etc

 

Panelovner, radiatorer eller lignende har en overflatetemperatur på maks + 60C.

Ja   Nei  

· Termostat på varmtvannsbeholder er regulert slik at varmtvann ut fra beholder har en temperatur på minimum + 65C (OBS! Folkehelsa om Legionella).

 Ja   Nei  

· Barnesikrede blandebatterier gir maksimum + 38C på tappevannet på bad og andre steder der barn kommer til. (Men blandebatterier, dusjhoder etc  skylles gjennom minst 5 minutter hver måned med minimum 60-65 grader varmt vann for å motvirke vekst av bakterier (OBS! Folkehelsa om Legionella).

 Ja   Nei  

 · Ingen elektriske vifteovner eller andre vifter som kan nåes av småbarn.

 Ja   Nei  


·  Komfyr er barnesikret. 

 Ja   Nei  

  •  Alle ledige stikkontakter som småbarn kan nå, har barnesikring.

  Ja   Nei  

  •   Fyrstikker, lightere og andre tennere er innelåst eller sikkert utenfor barns rekkevidde,   

   Ja   Nei  

  • Ingen tente stearinlys eller annen åpen flamme der barn er alene.

  Ja   Nei  


 

Se hjemmesiden til Norsk Brannvernforening!

 


 

Forgiftninger, overømfintlighet etc

  • Alle kjemikalier, rengjøringsmidler, maling etc holdes innelåst eller sikkert utenfor barns rekkevidde

 Ja   Nei  


·       Alle medisiner holdes innelåst og utenfor barns rekkevidde

 Ja   Nei 

  • Miljø og kostforhold er lagt til rette slik at det er trygt for alle med astma og allergier

 Ja   Nei 

  • Det er helt fritt for giftige og allergiskapende planter inne

 Ja   Nei  

  

 

 

Miljødirektoratet har utgitt en brosjyre om Barnets kjemiske hverdag med viktig informasjon og mange gode råd.

 


 

Uteområdet med lekeapparater

Flere kommuner har utarbeidet sjekkliste for barnehagen sitt uteområde. De kan tjene som eksempel også for andre utearealer der barn ferdes og leker.

 

(Ill.: Corel©)

Her gjengis noen av de vanligste sprøsmålene i sjekklistene:

Er utelekeområdet inngjerdet?

Ja   Nei  


Er atkomstvei og uteplass tilfredsstillende måkt og strødd vinterstid?

Ja   Nei  


Er farlige skrenter og stup sikret?  

Ja   Nei 

Er overflaten godt drenert slik at vanndybder over 10 cm unngås?                  

Ja   Nei  

Er overflaten fri for glasskår, rustne spiker og lignende?       

Ja   Nei  

Har alle lekeapparater som innebærer fallrisiko støtdempende underlag?                 

Ja   Nei  

Er alle apparater godt festet?             

Ja   Nei  

Er lekeapparatene uten utstikkende deler eller skarpe kanter som barn kan skade seg på?

Ja   Nei  
Er bolter og skruer nedsenket og godt tilskrudd?         

Ja   Nei  
Er bevegelige deler og fjærer på lekeapparatene utformet slik at de ikke kan klemme/klippe fingre? 

Ja   Nei  

Er det oppbremsningsflate på slutten av sklie?         

Ja   Nei  

Er huske-/vippesetene av støtdempende materiale?        

Ja   Nei  
Er lekeapparatene slik utformet at barn ikke kan henge seg fast?     

Ja   Nei 

Er alle taustumper og -løkker fjernet slik at barn ikke kan henge seg fast?
Ja   Nei 

Er støpt fundament på lekeapparatene avsluttet minst 20 cm under bakken og tildekket med fyllmasse?                

Ja   Nei  

Blir lekeapparet i tremateriale jevnlig sjekket for råte- og slitasjeskader?    

Ja   Nei  

Blir lekeapparater av jern jevnlig sjekket for rust-, brudd og slitasjeskader?   

Ja   Nei  

Er evt akebakke fri for stolper etc som barna kan kollidere med?     

Ja   Nei  

Er uteområdet fritt for stikkebusker og giftige planter og busker? 

Ja   Nei 

Er uteområdet fritt for planter/busker som kan gi plager for barn med pollenallergi eller astma?      

Ja   Nei 

Er du helt sikker på at området er slik at barna ikke kan skade seg eller bli syke?

Ja   Nei 

 


 

(Sist oppdatert 4.mars 2004)