Ultrafine, helseskadelige partikler fra trafikken utenfor

En ny norsk undersøkelse omtalt på nettsiden til forskning.no har vist at innelufta i en leilighet ved en sterkt trafikkert gate var ”full av ultrafine partikler i svevestøvet. De klart største mengdene av disse partiklene ble registrert i rushtida.” 

Det dreier seg sannsynligvis om partikler fra dieseleksos. 

Partiklene fra dieseleksos er svært små; under ti tusendels millimeter i diameter. Så små partikler holder seg svevende mye lenger i luften enn andre partikler, og kan trenge dypt inn i oss når de pustes inn.  I luftveiene kan dieselpartiklene bidra til forverring av atopiske allergier og astma.

Fordi noen slike partikler er så små at de kommer inn i blodomløpet, kan de forverre både hjerte - og karsykdommer og påvirke immunforsvaret med allergiutvikling (sensibilisering) og induksjon av astma. Dette er sannsynligvis en viktig årsak både til økning av astmaforekomst og hyppigere sykehusinnleggelser av barn som bor i byer og byområder med mye luftforurensning fra motorisert trafikk

I tillegg til dieseleksos fra busser og biler for tungtransport synes det å være økning av denne forurensningen på grunn av flere dieseldrevne privatbiler.

For familier med helserisiko i forhold til dette er det viktig å unngå at inneklimaet skades av trafikkforurensninger.

Les mer om Støv og svevestøv,  og Allergiforebygging.

 

(Sist oppdatert 4. juli 2006)