Usikkerhet om luftfuktighet inne

Kan ikke forskerne bli enige om hva  som er optimal luftfuktighet inne? Nå har det i mane år vært tilsynelatende enighet om ta den gunstigste relative luftfukten (RF) er inne mellom 20 og 40, kanskje maks opp til 50%  og at følelse av tørr luft aller mest skyldes irriterende svevestøv  slik som hevdet i denne og mange andre  nettsider og publikasjoner.

Nå har en annen forsker (dr scient/ Master of Management Ragnhild Wiik) som riktignok ikke har medisinsk  bakgrunn,  referert  et forskningsprosjekt over fysisk innemiljø og produktivitet. Der hevder hun:

1. "Om sommerne ligger RF inne mellom 15 og 35%.

2. ”Ved lav luftfuktighet vil vann trekkes ut gjennom hud og slimhinner, noe som gjør at kroppen avkjøles pga tap av energi

3. Det ”antas at en relativ luftfuktighet mellom 40 og 60% er optimalt for vår helse”

4. ”spesielt gir opplevelse av tørr luft stort utslag (nedsatt produktivitet)

5. ”Opplevelse av tørrluft hadde sammenhng med symptomer på ”inneklimasykdom” , her kalt SBS.

6. Samtidig økes den negative virkningen av tørr luft når det ber støv til stede

7. Også i denne artikkelen  advares  det motbruk av luftfukter for å øke luftfuktigheten

8. Forfatteren angir at det hjelper godt på luftfuktigheten å redusere temperaturen og anbefaler 22oC – evt med litt ekstra klær.

9. Det antydes også at en bør redusere luftskiftet (ventilasjonen) for å beholde den fukten i luften som kommer fra oss selv.

10. Som eksempel nevner hun at ansatte i drivhus med RFpå 60-70% og lavt luftskifte med 1000- 2000 ppm av CO2 hadde meget mindre plager enn det som ble rapportert i kontorbygg. 

 -----

’Akkurat det siste eksemplet skjønner jeg godt for i et drivhus er det mye mindre kjemiske luftforurensninger enn i et kontorbygg, og da vil neppe litt høy CO2 konsentrasjon spille noen rolle siden COi seg selv ikke er giftig før det kommer opp i kjempehøye konsentrasjoner. 

Derimot synes jeg opplysningen  i pkt 2 er merkelig: det må vel i så fall gjelde nakne mennesker, og på vårt kontor jobber vi med klær på!

Men mitt – og andres -  spørsmål er: Hva ska vi tro på om hva som er best luftfuktighet inne?

(Spørsmål 17. januar 2008)

SVAR:

Dette må bli et litt langt svar!

Det tok en del tid og besvær å finne det dokumentet du har lest. (Jeg må alltid studere den opprinnelige teksten. Ut fra mye egen erfaring vet jeg at det ellers kan dukke opp mange sitater som er oppdiktet eller misforstått og helt misvisende.) 

Dokumentet som du har lest, er vel: ”Fysisk innemiljø viktigere enn du tror” av Ragnhild  WiiK. Det dreier seg om et viktig forskningsprosjekt med en dyktig forsker. Sitatene dine fra dokumentet er korrekte.

En kort oppsummering om hvorfor RF 20-40% er anbefalt:
De fleste mennesker tåler godt alle grader av luftfuktighet inne mellom 10% RF og 60-70% RF. Det er imidlertid flere viktige grunner til at vi anbefaler relativ luftfuktighet (RF) mellom RF 20% og RF 40% (og til nød 50%)  inne  i den  kalde årstid, og spesielt i boliger, barnehager og skoler. NB! Dette gjelder i den kalde årstid med kuldegrader og lite vanninnhold i kald uteluft.

Utenom kald vinterstid kan vanninnholdet i uteluften til tider være ganske høyt, og da vil også inneluften få høy RF. På grunn av at det i tillegg skapes mye fukt også inne, kan RF inne ofte ligge enda 10-20% høyere enn i uteluften.

I den kalde årstiden oppleves RF 20-40 (-50)% komfortabelt for de aller fleste ved innetemperturer omtrent  18  -23o C. Litt lavere RF % tåles også godt og egentlig tåler vi mennesker tåler også godt at RF er høyere.

Problemet er at økning av luftfuktigheten inne øker risiko for et dårligere inneklima av flere grunner:

  • Kondens på kalde flater med fuktskader og muggsoppvekst. Kondens og fuktskade kan også skje om sommeren når fuktig luft med RF 60% kommer inni bygningen og treffer kjølige flater. Risiko for kondens er imidlertid mye større om vinteren. Utekulde skaper mange og store og ekstra kalde flater, slik at kondens kan skje også om RF er 40-50%.
  • Avgassing av noen kjemiske agens fra materialer mv øker med økende luftfuktighet (og temperatur)
  • Innendørs insekter trives best i relativ høy luftuktighet.
  • Husstøvmidd må ha mer enn 40 % RF for å formere seg. Økt fukt avgitt av huden finner de riktignok i sengetøyet i seng som er brukt over natten, men slik fuktighet bør ikke opprettholdes av romluften.
  • Virussmitte kan skje hyppigst i rom med høy luftfuktighet (sammenheng med aerosoler?)
  • Mange muggsopparter trives best i luftfuktighet omkring RF 60%, og f.eks stachybotris (med helseskadelige egenskaper) finner god grobunn på vegg/tapet som er lett fuktet av kondens.

OBS! Noen personer kan ha det best ved RF% omkring 40 - 50 på grunn av særlig tørr hud, eller brukn av kontaktlinser. Andre har spesielle instrumenter, skjøre antikviteter o.l. å ta vare på og som bør ha rel høy og konstant luftfuktighet.

Så til dine spørsmål i forhold til de punktene du har satt opp:
1. Om sommerne kan inneluften ha RF 15 – 70%  - avhengig av vær og geografisk område.

2. Jeg finner ingen forskning som viser dette – bl.a. i forhold til bekledning.

3. Optimal temperatur, se ovenfor.

4. Opplevelse av tørr luft = vanligvis på grunn av svevestøv - som vist i flere forskningstiltak

5 SBS = det samme som ofte kalles ”inneklimasykdom” og der er det vanlig å føle irritasjon av slimhinner og hud.

6. Det er kjent at svevestøv med kjemisk last kan være en vesentlig årsak til ”inneklimasykdom” og -problemer

7. Advarsel mot bruk av luftfukter støttes!

8. Anbefaling av å senke temperaturen til for eksempel 22oC er også god, men det vil neppe gi merkbar endring av luftfuktigheten. Er temperaturen på forhånd altfor høy, la oss si 26oC med RF 20% som ofte er tilfellet, vil den temperatursenkingen øke luftfuktigheten  bare til omtrent RF 27%. Fordi vi mennesker ikke har noen sans som kan føle reel luftfuktighet mellomm RF 20 % og RF 70-80%,  vil den endringen ikke merkes av noen

9. I noen kontorbygg kjøres det for kraftig luftskifte som en kan redusere noe på, men hos mange bør ventilasjonsnivået opprettholdes for å skaffe personalet  nok friskluft i forhold til totalbelastningen av forurensninger som skapes inne.

10. "Drivhusfenomenet" har du jo svart på selv.

(Sist oppdatert 17. januar 2007, Kjell Aas)

RED:  Les mer om luftfuktighet og inneklima i fagbladet Allergi i Praksis 2- 2016. Her  beskriver Finn Levy hvordan inneklimet i nye og rehabiliterte bygg gir mange en  følelse av «tørr luft». En slik følelse kan ha flere årsaker, og oppstår oftest som følge av en kombinasjon av lav relativ luftfuktighet, for høy romtemperatur eller høy lufthastighet i oppholdssonen. Kjemisk luftforurensninger og støv kan medvirke ytterligere. En vanlig måte å løse «problemet» på er å tilføre luften kunstig befuktning, men dette kan i mange tilfeller gjøre vondt verre.