Utfordringer i barnehagen

Barnehagene, både personalet og barna der, har utfordringer i hopetall.

Der er det barn med forskjellige personligheter, som skal utvikle seg i forskjellige retninger. Der er barn som er for passive og som skal aktiveres, og barn som er for aktive eller utagerende, og som skal roes ned. Der er barn med vidt forskjellig grad av fysisk og kognitiv1/  modning . Det er noen ordfattige og noen ordrike barn, og der er saktmodige barn og viltre barn og kanskje noen med spesielle handikap som krever spesielle hensyn.

De skal leke, spise, hvile, kles på og av,  og mange skal ha hjelp på do. Ikke før har  en fått på solide ytterklær, så kommer trangen til å bæsje, og samtidig er det kanskje en som har slått seg litt og vil til mamma. 

Ideelt sett skal hvert barn få utvikle sin personlighet og sine talenter.

Personalet skal se hvert enkelte barns individuelle særpreg og behov og i en travel hverdag legge til rette slik at en tar hensyn til hvert enkelt barn med dets individuelle behov i samarbeid med foreldrenes ønsker, oppdragelse og behov samtidig som en tar hensyn til hele gruppen. Alle skal  lære sosial atferd.

Oppgavene synes umulig, men utrolig nok ser det ut til at mange lykkes langt på vei.

Allergi og annen overømfintlighet

Aller hyppigst blant kroniske sykdommer hos barn er allergier, atopisk eksem og astma. Alle barnehager vil få barn med slike plager.

Barnehagenes kvalifikasjoner og kvaliteter til å ta seg av barn med allergier og annen overfølsomhet synes imidlertid å være veldig  forskjellige. Det fremgår av  mange henvendelser om og fra barnehager både i e-post til redaktøren og til den åpne rådgivningstelefonen på Voksentoppen. Heldigvis kommer svært mange med ros til sin barnehage.

Det kommer da også en god del henvendelser  fra personal i barnehager, som ber om informasjon og råd på en måte som vitner om innsiktsfulle og profesjonelle holdninger.

Noen foreldre "møter veggen"
Men det er noen som tar kontakt  fordi de føler at de "møter veggen" i forhold til problemene sine når de tar det opp med barnehagen. Det gjelder nok et lite antall av barnehagene, men for mange. Slike samtaler gir inntrykk av at vi ennå har barnehager med for lite kunnskap og kanskje også med uprofesjonelle holdninger overfor barn med kroniske sykdommer og deres foreldre. Det er derfor vi lager denne serien. Det er behov for mer systematisk undervisning om dette i lærerhøyskolene, men også i internopplæringeni hver barnehage. Noen ganger ligger ansvaret for vanskene hos eieren, og det er ofte kommunen.

Hos mange barn med allergi eller annen overømfintlighet kan uvitenhet, slendrian og tabber i barnehagen føre til alvorlig sykdom.  Det skjer for ofte. Enda hyppigere er feil som fører til forverringer som ikke er svært alvorlige, men som betyr mye ekstra besvær for barnet, ofte fulgt av søvnløse netter og mange bekymringer. Det svekker tilliten til barnehagen.

Krav om trygghet

Alle barn må kunne føle seg  trygge i barnehagen sin. Det er noe foreldrene må kunne stole på.

Dessuten  er kravene klare både i  Lov om barnehager  og Forskrift for miljørettet helsevern i barnehager, skoler m.v og i  veilederen til denne.

Problemer / utfordringer

Noen problemer / utfordringer går igjen for barn med allergi eller annen overfølsomhet.

1. Personalet forstår ikke alvoret i barnets reaksjonsmåte ved uttalt allergi mot matvarer som egg, nøtter, mandler, peanøtter, evt også kumelk eller andre vanlige matvarer - se allergisk sjokk.

2. Personalet forstår ikke nødvendigheten av,  eller klarer ikke gjennomføre beskyttelse mot allergener fra dyr for barn allergi mot dyr

3. Personalet forstår ikke nødvendigheten av, eller klarer ikke gjennomføre beskyttelse mot irritanter som utløser astma eller andre luftveisplager hos barn med hyperreaktivitet. 

4. Barnehagen viser liten forståelse for eller kunnskap om forebygging av forverringer av eksem eller elveblest (se også kuldeurtikaria).

5. Barnet blir utsatt for lekematerialer som det ikke tåler.

6. Barnehagen er uvillig til å gjennomføre medisinske behandlingstiltak som kan bli nødvendige mens barnet er i barnehagen, slik som behandling av astma og behandling av eksem.

7. Barnehagen har dårlig inneklima., se Godt innemiljø i barnehagen.

8. Barnehagen har for dårlige rutiner for informasjonsoverføring innen personalet.

9. Foreldre som tar opp sitt barns allergi eller overfølsomhet med barnehagen, møter holdninger som tyder på at personalet mener de er "hysteriske mødre" eller "kravfulle fedre" (les om allergi og psyke).

Disse situasjonene burde være helt unødvendige. I den grad det skyldes ufullstendig kunnskap håper vi å hjelpe med denne barnehageserien.

Foreldrene

Foreldrene har alltid hovedansvaret (foreldreloven) og  må sørge for at barnehagen får god informasjon om  barnet og de plagene barnet har. Helst bør det foreligge skriftlig veiledning fra legen supplert med enkle råd fra foreldrene.  

De fleste foreldre kan lære mye av personalet i barnehagen, så det er viktig at de lytter og  er åpne for å ta imot råd. Det fineste er om mor eller far selv spør om hva personalet (evt styreren) syns om dette eller hint hos gullungen deres.

Foreldre må også være klar over at barn kan bli vel så slitne etter en lang dag i barnehagen, som de selv kan være etter en lang arbeidsdag. Om ungen er grinete når hun kommer hjem, er det vanligvis av den grunn og ikke barnehagens feil. Personalet kan kvie seg for å snakke om akkurat dette, så det er fint om foreldrene selv spør også om det.  se "Tabu å snakke om lange dager" av journalist Heidi Borud i Aftenposten

Foreldre som møter manglende forståelse i barnehagen sin,  kan ta utskrifter av de dokumentene i Barnehageserien og i www.allergiviten.no  som passer, og ta med til barnehagen.

Barnehagen

Barnehagen må forholde seg til kravene i en rekke lover og forskrifter (se Barnehageserien).

Barn har juridisk rett til et godt inneklima i barnehagen, se Oslo Universitets skriftsamling nr. 5/1999 Johan Sverre Rivertz.

Viktige  krav ligger i Forskrift om Internkontroll (Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter). Den finner du i Lovdata.

Svar på vanlige spørsmål om den finner du hos Arbeidstilsynet.

Alle som jobber i barnehagen trenger opplæring- ikke bare i førskolelærerutdanning, men også i intern opplæring av hele personalet. Opplæring må gis ikke minst  for assistentene som er mest sammen med barna.

Intern opplæring som gir alle ansatte en felles plattform, praktiseres kontinuerlig i de fleste barnehager. De som tar fagbrev i dette området får vanligvis kunnskap om sykdommer, samarbeidsrutiner internt og med foreldrene, etikken i det mm. I høyskoler har en bok om allergi og andre former for overømfintlighet 2/ hørt med til pensum, og nå kan dette suppleres med utskrifter fra aktuelle kunnskapsbanker som denne.

Spesialbarnehager

Det er opprettet noen få spesialbarnehager for barn med overfølsomhet, men slike tilbud er en fjern drøm for de fleste som har barn i barnehagealderen. Personal i andre barnehager kan ha nytte av å rådføre seg med slike spesialbarnehager.

 


1 /Kognitiv utvikling= utviklingen av kunnskap, fornuft , forståelse og erfaring .

2/ Pensumbok: Forrige utgave av "Astma, allergi, eksem hos små barn. Gode råd til foreldre, barnehage og skole", ISBN 82-91155-05-4, kan bestilles fra Norges Astma- og Allergiforbund, epost: naaf@naaf.no.

 

(Sist oppdatert 11. februar 2004)