Valg av bolig

Valg av bosted og bolig kan bli avgjørende for helse og mange forhold i livet – og ofte aller mest for barn. Mange viktige forhold må tas med i vurderingen. Siktemålet må være at boligen skal være hyggelig, trivelig, pen, praktisk, trygg – og sunn!

Innemiljøet hjemme må aldri bli helseskadelig!

Hvor? 

Hvor er det best å bo og hva slags bolig bør jeg velge? Slike spørsmål stilles ofte av mennesker med astma eller andre sykdommer i luftveiene eller av foreldre til barn med slike plager. Også mange nybakte foreldre spør om dette. Ikke sjelden kommer spørsmålet fra mennesker som har oppdaget at det huset de bor i,  er eller kan være helseskadelig i det lange løp.

La det med en gang være understreket at selv det aller beste kan ødelegges av feil bruk, og her viser erfaringene at man svært ofte har å gjøre med en eller flere av inneklimaets verstinger.

Mange forhold må tas med i vurderingen, bl.a.:

 • hensyn til helse og trivsel (sunn bolig)
 • økonomiske muligheter og begrensninger
 • størrelse og beliggenhet 
 • trivselsmuligheter
 • sosiale forhold for hvert familiemedlem
 • avstand og adgang til butikker, barnehage/skole, jobb etc
 • kommunikasjonsforhold
 • vedlikeholdsbehov

Her tar vi for oss bare miljømessige forhold av betydningen for helsen – vel vitende at helse og livskvalitet også avhenger av økonomi, trivsel, sosialt kontaktnett etc. For de aller fleste er det økonomiske forhold som setter begrensningene, og for ganske mange blir det dessverre dette som overskygger alt annet.  

Valget må styres av et helhetssyn på hele familien og på hvert familiemedlems behov. Noen behov er felles, andre kan være helt individuelle. Målet må i alle fall være å finne og skape en bolig som er sunn i tillegg til å være trivelig - for alle

Sunn bolig

Hva karakteriserer de sunneste boligene?

Uteluften har betydning som kilde for ”frisk luft” inne. I dette skinner det gjennom at det kan være lettest å oppnå en sunn bolig i eget hus i lite trafikkert villastrøk utenfor bykjerner – kanskje helst på egen naturtomt med vesentlig vekst av nåletrær og uten planter som kan gi eventuelle pollenallergikere plager.

Det er ikke så mange som har råd til det. Da er det nok en gang godt å vite at det er innemiljøet og inneklimaet som betyr mest!

Du kan skape et godt innemiljø uten spesielt god økonomi!  

Det nære utearealet kan du også påvirke i riktig retning. Men forsøk først å finne en bolig som best mulig tilfredsstiller de følgende krav

Bygningen 

 • Ingen påviselig fuktskade eller sannsynlig risiko for fuktskader av noe slag
 • Godt håndverk og godt vedlikehold i alle deler av bygning, rørsystem og installasjoner (dette bør vurderes av en kyndig person).
 • Ingen ”rare” eller mistenkelige lukter – og spesielt ikke av mugg
 • Bruksanvisning for boligens tekniske installasjoner med henblikk på muligheter og begrensninger i bruk.

Sist oppdatert 2. september 2003