Ventilasjon. Luftskifte.

Dårlig inneluft kan fremkalle og forverre rhinit og astma gjennom forskjellige mekanismer og ikke minst ved hyperreaktivitet. Det er derfor viktig at boliger og andre bygninger har tilstrekkelig luftskifte i forhold til belastningen av brukere og forskjellige forurensningskilder.

De fleste boliger har såkalt naturlig ventilasjon supplert med mekanisk avtrekk fra kjøkken og våtrom. Naturlig ventilasjon er imidlertid svært ofte utilstrekkelig og krever mye tilleggslufting uansett hvor ubehagelig det kan være særlig vinterstid. Mye lufting er også dårlig energiøkonomisering.

Det som mange arkitekter kaller naturlig ventilasjon, er langtfra naturlig. Det er det samme som hybrid ventilasjon eller bygningsintegrert ventilasjon som betyr at naturligt ventilasjon er supplert med mange mekaniske triks som vifter og automatisk åpning og lukking av vinduer m.v.

Den sikreste måten å få tilstrekkelig friskluft inne på er gjennom såkalt balansert ventilasjonssystem av god kvalitet. Med det kan man også få effektiv filtrering av pollen og andre partikkelforurensninger i uteluften, unntatt de aller minste partiklene. Bruk av varmegjennvinningsanlegg er et krav i systemet, og betyr bedre temperaturkontroll og energiøkonomisering.

Det finnes også romaggregater for enkeltrom.

Detaljer i dette er beskrevet i www.inneklima.com

Gode råd  

Sørg for gode innemiljø, for du er sikkert inne 90% av all din tid. Søk det du bør vite i:

(Sist oppdatert 13. januar 2010, Kjell Aas©)