Vulkanaske. Risiko ved astma, kols og andre luftveissykdommer

Verdens Helseroganisasjon (WHO)  publiserte i 2010 sitt syn på mulig helserisiko ved å puste inn askestøv fra vulkanutbruddet i Eyjafjällajökull på Island i april 2010.

Der fremheves det at askestøv ved bakkenivå betyr en viss risiko særlig  for forverring av astma, kols og andre kroniske luftveislidelser. Risiko er knyttet til å puste inn de fineste askepartiklene (glasspartikler mindre enn 10 mikrometer i diameter). Slike partikler kan pustes dypt inn i luftveiene og gi betydelig irritasjon der. Det er anslått at omtrent 25 % av askestøvet har så små partikler.

Glasspartiklene gir irritasjon i slimhinnene, men er langt fra så helseskadelige som tilsvarende små og ofte enda mindre partikler i trafikkforurensede områder der dieseleksos gir særlig helserisiko både ved kroniske luftveissykdommer og hjerte-karsykdommer. 

Askesky i atmosfæren gir ikke helserisiko på bakkenivå  

Så lenge askeskyen er i de høye luftlagene, er det ingen risiko, men støvet daler langsomt og når bakkenivå i løpet av 2-3 uker, avhengig av vind og værforhold og hvor lenge vulkanen under isbreen er aktiv. Mer eller mindre nedfall kan da treffe over alt i Europa. WHO viser til de lokale helsemyndighetenes ansvar for å informere befolkningen om de lokale forholdene.

 Hos oss har Folkehelseisntiuttet dette ansvaret, og skrev om Vulkanutbruddet på Island og helserisiko på sin nettside.

(Sist oppdatert 23. april 2010, Kjell Aas©)