Kjemisk miljøintoleranse/MCS og angst

Jeg er en kvinne som fortsatt er under utredning, men har foreløpig fått diagnose allergisk astma/bronchiectasis og det snakkes om MCS som jeg selv er helt overbevist om at jeg har - men jeg har foreløpig ikke fått diagnosen. Jeg har vært syk siden 2007.

I det siste har jeg slitt veldig fordi jeg blir stadig mer sensitiv og jeg reagerer på stadig nye ting. Jeg blir for øyeblikket behandlet med Seretide (inhalator), Ventoline og Mucomust på forstøverapparat.

Har lest at det ikke er bra med medisiner når en har MCS og dette gjør meg veldig engstelig - fordi jeg lurer på om det er medisinene som gjør meg stadig mer sensitiv.

Grubler stadig på om det er riktig behandling jeg får. Jeg har lest at det ikke bør brukes kortison når en har MCS.

Jeg har den siste tiden utviklet kraftig angst på grunn av dette, har problemer med å få i meg mat og har stadig diaré pga angsten.

Hva er det vanlige å gjøre i forhold til medisinering når en lider av både MCS og astma?

Håper dere kan gi meg noen gode råd som kan hjelpe med å avhjelpe angsten. 

(Spørsmål 21. januar 2010)

SVAR:

Både astma og bronkiektasi er sikre medisinske diagnoser med objektive tegn (henholdsvis diagnostiske lungefunksjonsundersøkelser og lungerøntgen).

Dette er sykdommer som behandles godt med medisiner. De medisinene som du nevner, hører til god behandling (hvis du bruker dem riktig).

MCS som jeg kaller kjemisk miljøintoleranse/MCS, har ikke noen egen diagnose i Norge, men har ganske typiske symptomer og forløp.

Mye villedende skriverier:
Dessverre er det ganske mange med MCS som skriver som om det de selv ikke tåler, gjelder alle med MCS. Slik er det ikke, for kjemisk miljøintoleranse/MCS er individuelt ganske forskjellig i forhold til utløsende faktorer bortsett fra noen som går igjen, og det gjelder ikke medisiner.

Det er mange med dette som tåler medisiner, men det er også mange som unnlater å ta medisiner på grunn av usikkerhet og av frykt for å bli verre.

Jeg kjenner til flere som har både astma og MCS og som tåler sine astmamedisiner inklusive kortisoninhalator, og hvor det brukes de samme medisiner som du nevner. De virker godt på astma, men virker ikke mot MCS.

Usikkerhet og utryggheten som du beskriver, fører til angst hos mange med disse symptomene. Angst kan i seg selv øke sensitivitet og øke plagene. Det er ikke bare en vanlig erfaring, men noe som naturlig følger fordi både MCS og angst berører det autonome (selvstyrende) nervesystemet (noe som du erfarer med diaré-reaksjoner!).

Mye av angsten din er nok ubegrunnet, men virker så inngripende på livet ditt at jeg anbefaler at du søker hjelp hos en psykolog/psykoterapeut.

Vedkommende må kjenne til kjemisk miljøintoleranse og sørge for at du ikke utsettes for utløsende kjemi under konsultasjonene Se om psykoterapi ved MCS og les også andres erfaringer hos psykolog. Ta en utskrift av det dokumentet til psykologen.

Det kan være lurt også å ta en utskrift til legen din og psykolog av både denne e-posten og Kjemisk miljøintoleranse anno 2010. Del 3. Mekanismene , for det er mye usikkerhet om kjemisk miljøintoleranse/MCS også blant fagfolk. 

Lykke til!

(Sist oppdatert 22. januar 2010 Kjell Aas©)