Lov om likestilling av funksjonshemmede svikter for miljøhemmede

Jeg har to barn som må sies å være miljøhemmet. Den ene gutten er ekstremt allergisk bl.a. mot dyr og den andre har astma og reagerer sterkt på parfyme selv omduften er ganske svak. Hann bruker masse medisiner mot astmaen, men det hjelper ikke når han utsettes for sånt som parfyme, lim, bonemidler osv. Parfyme virker aller verst, og det brukes jo over alt! Dette betyr at jeg hvert eneste år må gjennom en lang og håpløs kamp for å skåne guttene mine iallfall på skolen. De blir mer eller mindre dårlige hver eneste skoledag. Så dette er helt klart en funksjonshemming slik du har skrevet om i Doksenteret. Der etterlyser du kunnskap om miljøhemming, og det vil jeg rope hurra for.

Skolen til guttene mine har fått en utskrift av det du skrev der, så den har den nødvendige informasjonen sammen med erklæringer fra guttenes barnelege. Likevel bruker både lærere og elever parfyme. Det må da være klare brudd på loven som krever tilgjengelighet for funksjonshemmede?

SVAR:

Det er mange problemer rundt miljøhemming som funksjonshemming. Først og fremst kunnskapsmangel både hos politikere og ledere i samfunnet samt hos folk flest. Det er derfor jeg har jobbet mye med dette; se bl.a. brosjyrene (og bok) om miljøhemming

Et stort problem er at loven om integrering av funksjonshemmede (Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven) gir dispensasjonsrett når gjennomføringen er for vanskelig eller for kostbar.

For alle som reagerer på parfyme og andre kjemiske avgassinger vil også et forsøk på å innføre forbud gjennom lov, møte motstand fra en mektig industri. Også politikere vil reagere negativt fordi de frykter at forbud vil gi økonomiske konsekvenser for industrien med tap av arbeidsplasser (det vet jeg etter å ha diskutert problemet med aktive politikere).

Det mest realistiske er å jobbe for å få folk til å akseptere og respektere parfymefrie soner - og aller mest for barn som er mest utsatt. Det er avhengig av politisk vilje i den enkelte kommune.

Prøv å finne noen politikere som lytter og har innflytelse i din kommune.

(Sist oppdatert 16.januar, 2012 Kjell Aas©)