MCS/IEI-problemer

Hei! Jeg søker råd fordi jeg har fått konstatert astma, men er selv helt sikker  på at jeg lider av MCS etter nylig å ha lest om dette.

Det blir jo til at en leter mye på internett når en har plager som ingen kan forklare.  Jeg er sykmeldt for jeg kan ikke gå innom jobben min – jeg blir syk med en gang.

Jeg blir syk av parfyme og parfymerte produkter, maling, bensin og lignende produkter. 

Jeg mister stemmen, får hodepine, blir kvalm, generelt dårlig og blir ”tømt” for energi og kan sove i dager etterpå etter sekunders eksponering for de tingene jeg tåler dårligst. Jeg kunne for så vidt ha skrevet side opp og side ned om alt som passer i forhold til diagnosen.

Jeg er bekymret fordi jeg forstår at MCS ikke er en «godkjent» diagnose. Det bekymrer meg i forhold til at jeg ikke vet hvordan det da blir i forhold til forsikring, trygderettigheter etc..

Noen steder har jeg lest at enkelte leger mener at dette er noe en innbiller seg og at det har psykiske årsaker.  Dette føles rart for meg som har vært frisk og fornøyd med  en god jobb og et veldig godt arbeidsmiljø. Jeg har heller aldri hatt psykiske problemer. Jeg hadde heller aldri hørt om slike fysiske problemer så jeg følte meg virkelig rar da jeg opplevde å bli så forferdelig syk i et kontorlandskap der de andre stort sett var friske. 

Jeg har funnet mye informasjon om symptomer og skadevirkninger og at det pr i dag ikke finnes noe som kan gjøre en helt frisk.

Dette begrenser livet mitt i ganske stor grad i og med at stort sett alle mennesker har spor av parfyme rundt seg.  Skulle gjerne visst mer om hvordan jeg kan leve best mulig med dette – og om det er kurser eller om en kan få opphold noe sted hvor en kan lære mer. Finnes det god informasjon om MCS, og hvordan en kan begrense skadevirkningene?  Hvilke produkter bør en holde seg unna? Er det noe spesielt kosthold som er bra for MCS? 

SVAR:

Dette svaret blir ganske kort, for de fleste spørsmålene er besvart i dokumentet Duftintoleranse anno 2008  og i et dokument om «Kjemisk miljøintoleranse /MCS/IEI».

Det er noen som har både astma og MCS/IEI, men astmaliknende symptomer forekommer ofte ved MS/IEI uten at det egentlig er astma.

Det er mange og gode medisiner mot astma, så det er viktig å få bekreftet eller avkreftet om du har denne sykdommen også.

Mot MCS er det få hjelpemidler annet enn best mulig å unngå eksponeringer. Det kan du først og fremst få til i egen bolig. Parfyme brukes nå i veldig mange produkter for husholdningen, og mye annet kan også avgasse nok til å gi plager.

Det er typisk for kjemisk miljøintoleranse/MCS/IEI at plager utløses av meget lave konsentrasjoner som ikke på noen måte virker toksisk på andre.

Du unngår selvfølgelig alle parfymerte toalett-, vaske- og husholdningsartikler hjemme, men bør også unngå annet som du kjenner lukten av og reagerer på slik som kanskje bonevoks, poleringsmidler, skosverte og andre petrokjemiske produkter. Dette er individuelt, så du bør finne ut av det selv.

Godt luftskifte og godt renhold er viktig. Finn for all del ikke på å anskaffe såkalte luktfjernere! 

Som du ser av Forsømte sykdommer med miljøhemming, men uten diagnose,er det tatt initiativ i forsøk på å få diagnosen akseptert på en måte som kan gi pasienter med denne miljøhemmingen bedre behandling i helse- og trygdevesen. Det kan med tiden bidra til større forståelse hos folk flest samt tilrettelegging av arbeidsplasser.

(Sist oppdatert 17. november 2008)