Miljøhemming og syketrygd?

Hei! Jeg har både astma, pollen- og matallergier og MCS (kjemisk miljøintoleranse  eller duftintoleranse). For astma’en bruker jeg høy dose av kortisonspray og har relativt sjelden pustebesvær unntatt når jeg blir forkjølet. Det går bra fordi jeg er på vakt hele tiden og passer meg for «farlige» luftforurensninger (jeg reagerer ellers med astma på omtrent alt som er listet opp som irritanter i allergiviten.no).

Særlig ille er lukt av maling og lakk og lignende og aller verst er parfyme. Da slår astmaen til etter noen få minutter slik at jeg må ta ekstra doser akuttmedisin i en dag eller to for å få kontroll.

Det er å leve med, men aller verst er kjemisk miljøintoleranse som kommer når  jeg utsettes for selv svake lukter av parfyme som for eksempel fra tøy som er vasket med parfymert vaskemiddel . 

Jeg blir helt slått ut. Det er som om alle krefter forsvinner. Jeg orker ingen ting og må gå (sjangle!) til sengs med svimmelhet, dundrende hodepine og slitenhet som kan vare 2-3 døgn.

Jeg har spurt lungelegen min om å få høyere dose av kortisonsprayen for å motvirke dette, men hun sier at jeg bruker toppdose mot astma, og at ingen medisiner kan hjelpe meg mot kjemisk miljøintoleranse (jeg har tatt med utskrift til fastlegen min og til henne om dette fra www.inneklima.com).  

Jeg klarer meg stort sett bra fordi mine venner vet hvordan jeg har det, og tar hensyn. Kollegene mine der jeg jobber nå, tar også hensyn. Derfor holder jeg meg frisk og opplagt i lange perioder takket være forebyggende medisiner mot allergi og astma.

Jeg er så redd for å bli syk for at jeg holder meg unna alle slas tilstelninger, og forsamlinger, kino, teater og restauranter fordi det er så mange som bruker parfyme. Jeg tør heller ikke bruke buss eller trikk eller kjøpesentre der det alltid lukter parfyme og i tillegg er mange andre lukter som jeg ikke tåler.

For å mestre dette er jeg nødt til å si nei til mye som jeg har lyst til å være med på, og har mistet noen venner og «kjærester» fordi jeg krever for mange hensyn og ikke tør være med på noe uteliv.

Jeg trives godt på jobben, men vil helst søke en annen og bedre lønnet jobb som jeg er kvalifisert for, men tør ikke fordi jeg risikerer at nye kolleger ikke vil ta hensyn. Som det er nå går jeg lange omveier til og fra jobben osv. for å unngå gater med trafikk og eksos.  

Altså er jeg vel funksjonshemmet (miljøhemmet), men hvor mye? Hvordan vil det gå med syketrygd hvis jeg skifter jobb og det viser seg at jeg må sykmeldes fordi kolleger eller besøkende bruker parfyme, om det oser fra kopimaskin og lignende eller andre ting i arbeidsmiljøet  gjør meg syk? 

(Spørsmål 26. juli 2009)

SVAR:

Ja, dette er miljøhemming.

Du mestrer din astma og dine allergier ved å være varsom og bruke riktige medisiner, men både ved uttalt hyperreaktivitet (astma) og kjemisk miljøintoleranse  er kreftene i kroppen (biologisk dynamikk) sterkere enn noen medisiner kan motvirke. Mot kjemisk miljøintoleranse finnes heller ikke noen forebyggende medisiner. Det eneste som virkelig hjelper, er å unngå det som kan gjøre en syk.

Hvor mye funksjonshemmet?
Det finnes ingen offentlig gradering av miljøhemminger.

Siden du er heldig som har arbeid et sted der du kan unngå sånt som gjør deg syk, vil jeg personlig anslå at du er 25 %, kanskje oppimot 50 % miljøhemmet ut fra begrensningene du møter ellers i livet.

Straks arbeidsmiljøet ditt ikke er tilrettelagt for slike tilstander som du beskriver, risikerer du 80 – 100 % uførhet (miljøhemming) i forhold til yrke.

Det største problemet møter de som har kjemisk miljøintoleranse - både i privatlivet og i arbeidslivet.

NAV godkjenner foreløpig ikke sykdomsårsaken ”kjemisk miljøintoleranse” eller ”MCS” så det er din astma som vil avgjøre utfallet og berettiger til syketrygd.

Arbeidsavklaring og omskolering kan falle svært vanskelig (Det er egentlig arbeidsgivere og kolleger som må ”omskoleres” for tilrettelegging av arbeismiljøet).  

Dessverre er samfunnet slik at det er mange i din situasjon som havner på uførepensjon til tross for at mange er friske og viktige ressurser bare miljøet er rent nok. Det dreier seg ofte om usikre leger og forsømte sykdommer.

Uføretrygd blir i hovedsak beregnet på samme måte som alderspensjon - et grunnbeløp og en tilleggsdel som beregnes ut fra inntekt og hvor mange år du har hatt arbeidsinntekt,

Søknad fylles ut i samarbeid med fastlegen.

Det at du har et arbeid der kollegene viser hensyn, gjør at du hører til de aller heldigste blant risikanter med kjemisk miljøintoleranse/MCS. Det er ikke mange som opplever et sånt arbeidsmiljø – det kunne fortjent et diplom i gullramme!

Når du trives i den jobben, er den arbeidsevnen og tryggheten du opplever der, sannsynligvis mye mer verdt enn høyere lønn et annet sted.

Lykke til!

(Sist oppdatert 27. juli 2009)