Norsk forening for kjemisk miljøintoleranse/MCS er stiftet

Norske risikanter med kjemisk miljøintoleranse har nå stiftet sin egen forening, Forbund For Kjemisk Miljøintoleranse (FKMI) med egen hjemmeside.

Styret beskriver foreningen slik:

(§1 og 2 fra Vedtekter for FKMI- Norge ):

 • § 1   Forbundets navn: Forbundets navn er Forbund for Kjemisk Miljøintoleranse, og ble stiftet 16.09.11.  Forbundets hjemsted er den til enhver tid sittende formanns bopel.
 • § 2  Formål: Forbundet skal arbeide for at helsemyndighetene aksepterer kjemisk miljøintoleranse som en fysisk lidelse med godkjent diagnose og diagnosenummer.
 • Forbundet skal arbeide for saklig informasjon og dermed øke samfunnets kunnskapsnivå om kjemisk miljøintoleranse
 • Forbundet skal fremme et best mulig samarbeid med Norges Astma og Allergiforbund
 • Forbundet skal fremme samarbeid utover landegrensene.
 • Forbundet skal arbeide for at medlemmene skal møte respekt i helsevesenet og i samfunnet generelt.
 • Forbundet skal jobbe for å øke tilgjengeligheten i samfunnet for mennesker med kjemisk miljøintoleranse
 • Forbundet skal arbeide for å fremme forskning omkring kjemikalieoverfølsomhet.
 • Forbundet skal arbeide for å fremme tilgjengeligheten av duftnøytrale produkter til rengjøring og personlig pleie, i tråd med NAAF sin handlingsplan.
 • Forbundet skal ha et verdinøytralt ståsted.
 • Forbundets medlemmer forplikter seg til enhver tid å uttale seg med respekt overfor andre mennesker.
 • Forbundets arbeid vil utøves i hele Norge.

(Sist oppdatert september 2016 (red))