Parfymefri sone på skolen. Strakstiltak

Hei! Jeg fikk med meg innslaget i NRK kveldsnytt om jenta som ikke tåler parfyme og som har møtt veggen i skolesystemet der hun bor.

Jeg har selv en sønn med astma som blir dårlig av parfymelukt. Han har nok en snev av MCS også (han beskriver de plagene selv på slutten av denne e-posten). Det har gått noenlunde greit i barneskolen takket være lite parfymebruk, forståelsesfulle lærere og god ventilasjon men han skal begynne i ny ungdomsskole denne høsten, og da blir det nok verre!

Jeg forstår at dette kan være vanskelig for skolen, og at jeg må ta opp dette problemet med den i god tid. Hvordan bør jeg gå frem overfor skolen? Finnes det noe materiale som jeg kan bruke?

R.  (13½ år) skriver:
Mamma er ikke helt toppen til å skrive e-post, så jeg overtar her: Det er riktig at jeg har fått lite astma av parfymelukt på skolen hittil, men jeg blir dårlig på en annen måte som skjer ganske ofte, fordi det skal veldig lite til av parfymelukt før det slår til.

Jeg får veldig vondt i hodet som gjør det veldig vanskelig å følge med inntil jeg har fått lurt i meg to Paracet og de begynner å hjelpe.

 Men tablettene hjelper ikke på at jeg også blir veldig slapp. Og litt svimmel og føler meg skikkelig syk og noen ganger har jeg på følelsen at det er like før jeg besvimer.

Da holder jeg meg fast i det nærmeste jeg får tak i, og så går det over, men slappheten og litt av hodepinen varer veldig lenge, og ofte resten av dagen. Det er veldig slitsomt! Verre å ha enn astmaen, for der hjelper jo medisinene veldig fort og godt

(spørsmål 20. januar 2010)

SVAR:

Viktige spørsmål! Viktig å ta opp sånne skoleutfordringer tidlig!

R beskriver symptomer på noe som kan være kjemisk miljøintoleranse/MCS eller kanskje heller avgrenset kjemisk miljøintoleranse  som ofte skyldes løsemidlene i parfymer.

NRK-saken viste at man hadde funnet en nødløsning, men kommer ikke unna at skolen har forbrutt seg både mot likestillings- og diskrimineringsloven og Opplæringsloven.

At det kan gå så galt, skyldes nok flere forhold.

Først og fremst mangler skolemyndighetene  kunnskap om parfyme og kunnskap om og forståelse for hvor alvorlig helseproblem dette er for mange.

På den ene siden er det forverring av astma med hyperreaktivitet som kan gjelde 10 % eller flere i befolkningen. På den annen side er det et ukjent (men antakelig ganske stort) antall med kjemisk miljøintoleranse/MCS som ofte er enda mer uttalt overfølsomme enn de fleste med astma (og som mangler forebyggende medisiner!)

Du som forelder kan informere skolens leder og lærere med utskrift av for eksempel
kjemisk miljøintoleranse anno 2011 eller og parfyme anno 2013. 

Som du ser er det ganske mye tekst- og det er anda mer!

Medelevene må motiveres gjennom alders- og kulturtilpasset informasjon. Det kan være en meget vanskelig oppgave for lærerne – ikke minst i ungdomsskolen. De trenger hjelp der ungdom fra relevante fylkeslag kanskje kan gjøre en god jobb! Relevante prosjektoppgaver kan også vurderes.

Skolens utfordringer

Skolen kan følge eksemplet fra Universitetene i Toronto med skriftlig informasjon og veiledning:

GUIDELINE ON THE USE OF PERFUMES AND SCENTED PRODUCTS. 

Den kan oversettes og tilpasses norske forhold, men aller best var det om  Helsedirektoratet, NAAF eller NFBIB lager og distribuerer en brosjyre skreddersydd for norske skoler.

For elev(er) med duftintoleranse som din sønn har, bør skolen så innledningsvis sørge for et klasserom som er godt ventilert og erklære dette som parfymefri sone.

Hvis skolens ventilasjon er for dårlig, bør kommunen (i henhold til opplæringsloven) installere et ventilasjonsaggregat for rommet.

Uansett hvor god ventilasjonen i rommet erer, vil en eneste parfymert person i rommet forpeste inneluften med duftene. Det må ikke forekomme i R.'s klasse. På inngangsdøren til klasserommet settes det derfor en godt synlig plakat (se utkastene ovenfor, men best er det om elevene selv lager en slik plakat).  Veiledere kan plasseres lett tilgjengelig i nærheten.

Skolen har noen utfordringer i tillegg.

1.  Elever som har brukt parfyme, må kunne vaske det av seg i egnet garderobe/vaskerom/ toalett, og ha låsbare skap der de kan legge fra seg sminke og annet  som dufter.

2.  Den første tid vil noen ha klær som dufter fordi det er brukt parfymerte vaskemidler eller skyllemidler.  Veilederen må gi råd om å unnlate slik bruk.Innen dette er ordnet, bør eleven aksepteres i det parfymefrie klasserommet, men plasseres lengst mulig unna de som er duftintolerante.

3. I tillegg må en regne med at en eller annen elev ikke vil samarbeide. Slike elever må plasseres i andre klasserom, selv om de ikke har tilhørighet akkurat der.Mye innsats må legges i å få alle elevene til å samarbeide om dette.

Videre tiltak for duftfrie soner

NB! Dette må vurderes som straksstiltak for  at eleven skal kunne begynne på skolen. Men han har krav på full integrering og tilgjengelighet i skolebygningen. Så -etter hvert må skolen gjøre sitt beste for å utvide duftfrie soner i alle korridorer og fellesrom der denne eleven har ønsker og krav på å ferdes. Det er lite trolig at skolen vil lykkes ordentlig i dette. Integrering- og tilgjengeligjetsloven er åpen for dispensasjon som skolene nok vil benytte seg av når tilrettelegging blir praktisk eller økonomisk vanskelig. 

Skolen har heller ikke lov til å nekte duftende elever atkomst og undervisning. Mange berørte ønsker forbud mot parfyme, men det ville kreve vanskelige og diskutable lovendringer som kan ta mange år.

Det mest realistiske er nok å søke best mulig kompromissløsninger i kommunikasjon mellom myndigheter, skole, lærer- og elevorganisasjoner og berørte elever.

Først og fremst må skolen gjøre sitt beste i forhold til opplæringsloven og funksjonshemmede elevers rettigheter - noe som i alle fall krever mye omtanke og lang tid.

Det er en prosess som bør starte i de fleste skoler. Før eller senere - og kanskje allerede i dag - vil skolen ha  elever med tilsvarende situasjon og  behov som R. og 14-åringen i Vadsø. 

Konklusjon og forslag

(Kopi av dette sendes til kontaktpersoner i Helsedirektoratet, Norges Astma- og allergiforbund (NAAF) og Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn (NFBIB), i håp om tiltak derfra, men mitt forslag til deg er:

1. Kontakt ditt fylkeslag av NAAF og spør om man der har noen som kan bidra, evt. delta i møte med skolen evt holde relevant foredrag ved lærer- elev- og foreldremøter på skolen  (Noen har også brukbare plakater om parfyme).

2. Kontakt skolens rektor med et kort skriv om R.sproblem og be om et møte. Vedlegg dette dokumentet som blir satt inn (uten å nevne navn) i nettsiden med tittelen Parfyme anno 2010. Del 3. Skoletiltak. Vedlegg også kopi av listen under pkt 5

3. Ta utskrift av dette dokumentet med til skolen

4. Ta kopi av listen over dokumenter  under pkt 5 og vedlegg brevet til rektor:

5. Lag en mappe med utskrifter av følgende dokumenter og ta med til møtet, 

    a. Skolenes inneklima anno 2012. Del 3. Spesielle hensyn og utfordringer

    b. Skolenes inneklima anno 2012. Del 4: Integrering av elever med miljøhemming.

    c . Forbud mot parfyme

    d. Parfyme anno 2013 Del 1. Kjemi og helseeffekter 

    e. La barn utsettes for minst mulig parfyme

    e. Kjemisk miljøintoleranse anno 2011: Del 1. Generelt

 

(Sist oppdatert 14. januar 2012 Kjell Aas©)