Senter for ME-pasienter i Oslo

Pasienter med kronisk utmattelsessyndrom, også kjent som myalgisk encefalopati (ME), har stort behov for tverrfaglig vurdering av sitt komplekse sykdomsforløp. Ved Aker sykehus er det åpnet  et eget senter der et tverrfaglig team står klar til å veilede og følge opp disse pasientene.

Internasjonale studier viser at opp til 25 prosent av alle pasientene som lider av ME ikke kommer seg ut av hjemmet for å oppsøke lege. I Norge er mellom 50 og 100 pasienter sengeliggende. Fastleger i bydelene kan nå henvise pasienter til utredning enten på poliklinikken eller ved at et ambulant team fra Ullevål kommer hjem til pasienten.

CFS/ME senteret på Aker er sammen med enhet for CFS barn og ungdom  ved Rikshospitalet tilknyttet Nasjonal Kompetansetjeneste for CFS/ME​.

Kommentar: Dette er et flott initiativ. Et tilsvarende men nasjonalt tilbud er ønskelig og nødvendig for pasienter med miljøintoleranse.

(Sist oppdatert 11. desember 2008)