Funksjonshemmede kommer oftest bakerst i køen i kommunene

Rapporten «Sosial- og helsetjenester for personer med nedsatt funksjonsevne. Oversikt over utviklingen i perioden 2001-2006» ble lagt frem 13. juni 2007.

Rapporten er utarbeidet av SINTEF Helse på oppdrag av Nasjonal dokumentasjonssenter for personer med nedsatt funksjonsevne. Den viser at personer med lavt funksjonsnivå og stort behov for koordinerte tjenester og langvarige tiltak, får dårligst tilpasset sosial- og helsetjenester og må vente lengst på hjelpen.

SINTEF-forsker Lisbet Grut mener et hovedproblem er mangelfull treffsikkerhet:
- Det skaper problemer at de fleste lovene som regulerer sosial- og helsefeltet, ikke er individuelle rettighetslover, men lover om pliktmessig ytelse. Lovverket pålegger kommunene å yte hjelp, men spesifiserer ikke hva slags, sier hun.

Denne rapporten vil forhåpentligvis bidra til mer aktiv innsats i kommunene for funksjonshemmede.

Dette gjelder alle former av funksjonshemming, også miljøhemming. I denne rapporten nevnes imidlertid denne funksjonshemmingen ikke noe sted, sannsynligvis fordi det er skrevet og gjort lite for denne store gruppen med usynlig funksjonshemming, og det er først de siste 2 årene at myndighetene har inkludert denne spesielle funksjonshemmingen i sine forskrifter og veiledninger.

En annen side av dette er at miljøhemming forekommer hos så mange, at noen av dem også vil rammes av andre funksjonshemminger.

(Sist oppdatert 16. juni 2007)