Miljøkjemisk intoleranse (MCS / IEI) og insektmidler

Jeg lider av en ekstrem overfølsomhet for alle mulige kjemikalier, parfymer og lukter. Jeg blir syk med plagsomme luftveislidelser og hoste + nedsatt almenntilstand av det minste.

På Haukeland sykehus tror de jeg har den ikke-trygderettslig godkjente diagnosen MCS.

Ut fra dette har jeg en ekstra utfordring når familien min vil gasse/bruke gift på ferieboligen vår for å bli kvitt mår og andre små utøy i et hus fra 50-tallet. Finnes det noe folk som meg kan tåle som også tar knekken på disse dyra? Hvor lenge etterpå må jeg holde meg unna det huset om de gasser det? Hva er beste alternativ? Noen gode råd?

SVAR:

Slik gassing er faktisk en av startårsakene til MCS for enkelte uheldige, og det finnes ingen alternativer som det kan tenkes at du vil tåle.

Hvor lenge luftforurensningene vil henge i, er avhengig av både gassbruken og bygningen. Der det er tekstiler eller porøse materialer, kan de kjemiske stoffene trenge inn og så avgis langsomt over meget lang tid – også avhengig av temperatur og luftskifte. I uheldige tilfeller har det vart i mange, mange måneder.

Det sikreste for deg kan være noe sånt som:

1./ Prøv å få til gjennomtrekkslufting så lenge som praktisk mulig etter at gasseprosessen er fullført.

2/ spør en som har god luktesans (ikke-røyker!) om han/hun kjenner noen spesiell (mistenkelig) lukt når han/hun kommer inn i huset etter at det har stått avlukket noen dager. Unngå det huset hvis svaret er ja – og gjenta det igjen etter tre måneder med så god gjennomlufting som mulig.

3/ Når vedkommende ikke kjenner noen mistenkelig lukt, kan du gjøre et kort (!) besøk i huset (uten overnatting!!) - men dette bør du bare gjøre hvis du føler deg bra (er i en god periode).

4/Det kan hende at du må «flykte» - og vente enda en måned eller to mens huset luftes best mulig - før du gjentar forsøket

Fungerer det OK, så gjenta besøket en hel dag (uten overnatting!) – og benytt tiden den dagen til å være på soverommet en times tid.

5/ Når dette fungerer OK, kan du ta sikte på å overnatte 1 natt eller flere, men med full retrettmulighet hvis du får problemer.

Jeg håper familie og venner forstår og respekterer din overfølsomhet. Du har tydeligvis miljøhemming.

Kommentar
MCS (multiple chemical sensitivity) blir nå helst kalt idiopathic environmental intolerance (IEI) (idiopatisk miljøintoleranse) der "idiopathic" er et medisinsk utrykk for at man ikke kjenner og forstår årsaksforhold og mekanismer. Det er typisk å reagere slik som innsenderen beskriver "på alle mulige kjemikalier, parfymer og lukter", (men beskrivelsen antyder at hun også kan ha astma med bronkial hyperreaktivitet og reaksjon på ulike irritanter).

Det er typisk for IEI (men også for astma med uttalt hyperreaktivitet) at luftforurensninger og lukter med helt forskjellig kjemi i temmelig lave konsentrasjoner utløser til dels store plager som kan vare noen timer eller et par - tre døgn selv om den uheldige flykter unna med en gang hun eller han merker en mistenkelig lukt eller situasjon. Noen kan angi ganske nøyaktig hvordan dette startet, og da er det mest rapporter om kjemiske forurensninger i luften på arbeidsstedet, intens bruk av insektmidler innendørs eller langtids opphold i fuktskadet bolig.

Uansett startårsak for MCS/IEI utvider så intoleransen seg til å gjelde mange og ulike luftforurensninger og lukter. Det skaper mange hindringer i samfunnet ikke minst fordi parfymer og forskjellige luktstoffer er i utstrakt bruk hos mange mennesker og i husholdningsartikler m.v.

De aller fleste vet om "noe kjemisk" som de blir syke av mens de også kan bli syke uten å skjønne eller vite hvorfor. De er selv overbevist over at det dreier seg om reaksjon på luftforurensninger / lukter. Noen kan også bli dårlig ved sterke eller vonde følelser og psykisk stress, men mener likevel ut fra gjentatte erfaringer at sykdommen skyldes kjemisk intoleranse og ikke primært har noe å gjøre med psykologiske forhold.

Ofte mistenker legen likevel at det i utgangspunktet (primært) kan være "noe psykisk" (også uten å ha noen holdepunkter for det), og dermed kan det oppstå stor avstand mellom pasient og lege.

Ingen forstår de egentlige mekanismene for slike reaksjoner, og MCS /IEI kan ikke brukes som noen godkjent medisinsk diagnose (bortsett fra i USA). Det som populært kalles «inneklimasykdom» eller «inneklimasyke» er noe av det samme. Mange kaller dette «allergi», men det har ingen sammenheng med allergi (som er en immunologisk reaksjonsmåte). Alt sammen kan gjerne sammenfattes under begrepet "miljøkjemisk intoleranse" hvis det ikke kan bevises at sykdommen har andre årsaker.

Det finnes heller ingen god behandling annet enn å unngå risikomiljøer best mulig og evt. ty til smertestillende midler der det er nødvendig mot bl.a. hodepine, og astmamedisiner hos dem som også får astma. Der det er astma, er det vanligvis god effekt på luftveisplagene av «astmaåpnere» og inhalasjonssteroider (kortison), men ikke på andre symptomer som bl.a. hodepine. Vanligvis er det ingen medisiner som hjelper mot følelse av allmenn svekkelse, følelse av å "bli slått helt ut", vansker med hukommelse og lignende.

Her har vi klare eksempler på miljøhemming. Det er kanskje noen som heller vil kalle seg miljøhindret eller lignende, men miljøhemming er en offentlig godkjent betegnelse for denne skjulte funksjonshemmingen. Vi vet altfor lite om dette.

(Sist oppdatert 8. oktober 2007)