Neseplager?

Ventilasjonsaggregat for filtrering, fukting og forvarming av luft.

Nesen er inngangsporten til luftveien (bortsett fra ved munnpusting). I nesen renses lufta for det aller meste av grove partikler og en del fine partikler, der varmes lufta og den tilføres litt fuktighet.

Nesen fanger også opp virus og bakterier, slik at den kan være første sted for en luftveisinfeksjon.

Reaksjonene der kan være hevelse av slimhinnene (tett nese), snue (vanntynn og klar eller seig og farget, irritasjon med nys, kløe, blødning, smerte (mest fra bihulene) m.v.

Opptrer slike symptomer, kan de ha ulike årsaker.

Nesereaksjoner (Rhinitt):

  • Infeksjonsbetinget?

  • Allergisk sesong-rhinitt?

  • Annen allergisk rhinitt, «helårs-rhinitt»?

  • Ikke-allergisk (vasomotorisk eller idiopatisk) rhinitt?

  • Spesifikk kjemisk overfølsomhet (for eksempel for acetylsalisylsyre)?

  • Medikamentintoleranse rhinitt?

  • Reaktiv rhinitt?

  • Annet?

          - Fremmedlegeme?
          - Falsk mandel?
          - Polypp?

Vanligst er infeksjonsbetinget snue med eller uten bihulebetennelse(sinusitt). Opptrer dette hyppig, kan det ha sammenheng med nedsatt infeksjonsmotstand, og da kan en av grunnene være en eller annen overfølsomhet.

Allergisk nesereaksjon kan opptre som akutt allergisk rhinitt, der sesongrhinitt (høysnue) er typisk, og som kronisk eller såkalt helårsrhinitt, der det kan opptre akutte episoder. Helårsrhinitt er ikke et helt godt begrep, for i mange tilfeller er tilstanden bedre eller bra om sommeren for dem som ikke har høysnue.

I tillegg kommer den ikke-allergiske, såkalte vasomotoriske rhinitt eller såkalte idiopatiske rhinitt. Det er en eksklusjonsdiagnose når en ikke finner noen infeksjon eller allergi som årsak til symptomene. Symptomene kan vanligvis ikke skilles fra dem man har ved helårsrhinitt.

Hos små barn må man overveie muligheten av fremmedlegeme. Det er utrolig hva de kan putte inn i nesen. Da er det som oftest symptomer bare fra ett nesebor.

Både infelksjonsbetingede og allergiske reaksjoner i nesen kan føre til smerter, katarrer og betennelser i mellomøret (otitt).

Er det stadig (”kronisk”), særlig hyppig og stadig tilbakevendende snue og/eller nesetetthet, bør det undersøkes grundig av lege!