Kjemisk miljøintoleranse/MCS og betinget reflek

Spørsmål 1: Jeg har lest din artikkel om lukt og helse, men og jeg forstår ikke helthvordan betinget refleks virker i denne sammenhengen .Hvordan kan man vite om man reagere på lukter gjennom betinget refleks? Hva er forskjellen om man reagere på lukter på grunn av MCS eller pågrunn av betinget refleks? Kan man bli frisk igjen hvis man reagere på lukter pga. betinget refleks - og hvordan?Betyr det at f.eks de som er  blitt friske av den nye Dynamic Neural Retraining System egentlig hadde betinget refleks kanskje, eller er det igjen noe helt annet? Hva mener du?

Spørsmål 2: Jeg blir forvirret fordi nå er det noen MCS-grupper som anbefaler denne nye terapien. De skriver i tillegg at dette ikke dreier seg om psykoterapi eller kognitiv terapi, men det virker jo som det er en slags kognitiv terapi etter det du skriver.

Hvis det hjelper, er det kanskje feil å si at det er MCS som man har kvittet seg med i den terapien (hvis MCS skyldes biokjemiske feilfunksjoner som Pall hevder,) men at man etter slik terapi har kvittet seg med å reagere på lukter. Eller?

Det er nå igjen psykiatere i Tyskland som har skrevet at det at denne terapien hjelper, viser at MCS er en psykisk sykdom. Men MCS-grupper hevder at terapien ikke er psykoterapi. Veldig forvirrende synes jeg.

Er dette noe av det samme som når en overlege på Haukeland sier til meg at jeg skal lære å tilpasse kroppen min lukter, parfyme og bensin? Han vil at jeg hver dag skal gå til bensinstasjonen og puste f.eks. bensin 1 min, og neste dag 3 min osv. På meg virker det merkelig for jeg får vondt av det og skjønner ikke hvordan jeg skal lære å tilpasse meg det.

SVAR:

SVAR 1:  Det er ikke mulig å stille diagnose om en reaksjon på parfyme skyldes betinget refleks eller kjemisk miljøintoleranse (skjønt en capsaicintest kan styrke mistanke om kjemisk miljøintoleranse).

Betinget refleks kan komme i gang når kroppen gjentatte ganger reagerer på en egen måte i nær sammenheng med bestemte sanseinntrykk som f.eks. lukt. Da kan kroppen etter hvert lære at den skal reagere på den måten hver gang den kjenner den samme lukten. Slik innlæring (betinging) er like normalt som det var for Pavlovs hunder å begynne å sikle når de luktet mat.

Hos ganske mange med intoleranser og gjentatte opplevelser av å bli dårlig ved f.eks. parfymelukt, kan nok slik innlæring (betinget refleks som også kalles spinal refleks) komme i tillegg til intoleransen. Når betinget refleks er etablert og etter hvert har overtatt helt fra MCS- reaksjonen, kan en dyktig psykolog eller psykiater hjelpe risikanten med "avbetinging" =kognitiv terapi. Kognitiv terapi supplert med hypnose eller selvhypnose-teknikker kan være særlig effektivt i slike tilfeller. Det er sannsynlig at det er det som ligger bak effekten av Dynamic Neural Retraining System for de risikantene som blir bedre.

Svar 2: Jeg må understreke at det ikke foreligger noe brukbar forskning om dette. Det som foreligger på nettet, virker svært kommersielt.  De som selger dette programmet, hevder at programmet virker normaliserende på det limbiske systemet ( dyrehjernen). Der er det særlig sansninger av lukt som omsettes til reaksjoner, mens forskere som Pall og DeLuca m.fl. har vist til at mekanismen ved MCS er biokjemisk og skyldes kjemiske stoffer i det som lukter, og ikke er knyttet til lukten som lukt. Siden jeg selv ikke  har fulgt noe seminar e.l. som selges i denne sammenhengen, og ikke har sett noen relevant forskning, kan jeg bare gjenta det jeg skrev i etterordet i boken om miljøhemming

"Jeg har ikke tall på alle de gangene jeg er blitt spurt om ting og forhold der det ikke finnes noen avgjørende vitenskapelige bevis. Da har jeg vanligvis svart: "Det her er det ikke noen som kan si noe 100 % sikkert om, men hvis du vil vite hva jeg personlig mener og tror er mest sannsynlig etter det jeg har undersøkt og vurdert ut fra min bakgrunn, så er det sånn og sånn------.-------." 

I dette tilfellet virker det på meg som opplegget i Dynamic Neural Retraining System bygger på kognitiv terapi og selvhypnose (selvsuggesjon) systematisk gjennomført for å bryte en uønsket betinget refleks  (avbetinging). Din leges forslag om å oppsøke lukter er typiske for troen på avbetinging gjennom selvsuggesjon der ideen kanskje kommer fra forsøk med hyposensibilisering ved intoleranse for medisin).

Hvis tilstanden blir borte så raskt som det hevdes  av en person i youtube.com, forstår jeg de psykiatere som konkluderer at dette er psykisk.

Mange betingede reflekser er imidlertid normale. Hvis tilstanden har startet som en biokjemisk feilfunksjon der det etter hvert (på normalt nevrofysiologisk vis) har utviklet seg betinget refleks, er det annerledes. Da kan betinget refleks på lukt vedlikeholde plagene etter at den biokjemiske feilfunksjonen har gått over av seg selv (som den gjør hos noen). Dette er det  nesten umulig å forske på før man får relevante tester for (de sannsynlige biokjemiske) feilfunksjonene.

Jeg har selv beskjeden erfaring, men ikke forsket i dette:

For mange år siden studerte jeg en kort tid kombinasjonen av kognitiv terapi, hypnose og selvsuggesjon hos en psykiater som arbeidet mye med slike metoder. Han hjalp mange med avvenning av tobakksrøyking gjennom å bruke hypnose og selvsuggesjon som førte til en betinget refleks. Den utløste kvalme og ubehag på lukten av nye sigaretter og tobakksrøyk - altså gjennom påvirkning av det limbiske systemet.Det var effektivt hos ganske mange, men ønske om å slutte å røyke - og viljestyrke - var nok også viktig for det! 

For de fleste med hyperreaktivitet og astma er parfyme blant verstingene. Også hos noen slike pasienter kan det komme betinget refleks i tillegg til hyperreaktiviteten, og siden det autonome nervesystemets virkning på glatt muskulatur medvirker til plagene, er det godt mulig at reaksjonene kan endres noe ,men ikke fjernes av hypnose (Wyler-Harper et al.1994). Det ble imidlertid gjort noen tilsvarende forsøk med hypnose og avbetinging av virkningen av irritanter ved hyperreaktivitet hos noen med astma.

Hyperreaktivitet og MCS har det til felles at begge disse biokjemiske feilfunksjonene starter opp med en inflammasjon (Bessac & Jordt,2008;Pall. 2003). Graden av hyperreaktivitet kan man imidlertid teste ut. Slike tester viste at hyperreaktiviteten ikke ble endret med slike terapeutiske forsøk. Det er også vist at suggesjonsforsøk heller ikke endrer hyperreaktiviteten (Pastorella et al. 1987).

Som nevnt i boken, er det nok flere ulike grupper inenfor begrepet kjemisk miljøintoleranse/MCS. Betinget refleks kan være den aller viktigste mekanismen hos noen, og det er nok også en gruppe med dominerende psykologiske mekanismer.

Også som nevnt i boken -: medisinsk og annen forskning er ikke kommet lengre enn til 2011! Dermed er det fritt frem for å fremme psykologiske og psykiatriske teorier for alle som ikke har fulgt med i eller forstått utviklingen i miljøkjemisk og biokjemisk forskning.

Litteratur:
Bessac BF, Jordt S-E (2008): Breathtaking TRP Channels: TRPA1 and TRPV1 inAirway Chemosensation and Reflex Control Physiology (Bethesda). 2008 December; 23: 360–370. Nettversjon

Pall ML (2003):Elevated nitric oxide/peroxynitrite theory of multiple chemical sensitivity: central role of N-methyl-D-aspartate receptors in the sensitivity mechanism. Environ Health Perspect.111:1461-4. Nettversjon

Pastorello EA, Codecasa LR, Pravettoni V, et al (1987):The role of suggestion in asthma. I. Effects of inactive solution on bronchial reactivity under bronchoconstrictor or bronchodilator suggestion. Ann Allergy59: 336-8.

Wyler-Harper J, Bircher AJ, Langewitz W, Kiss A. (1994): Hypnosis and the allergic response. Schweiz Med Wochenschr Suppl. 62: 67-76.

Sist oppdatert 24. september, 2011 Kjell Aas©