Behandling av kronisk utmattelsessyndrom/ME

Forskere ved Haukeland Universitetssykehus har funnet frem til en medisin som hjelper mange med kronisk utmattelsessyndrom/ME. Det kommer frem i en ny artikkel i Plosone i oktober 2011 (Fluge et al , 2011).

Der skriver forskerne om en  godt gjennomført undersøkelse som viste at to tredjedeler av 33 ME-asienter ble betydelig bedre etter behandling med en kreftmedisin (Rituximab).

Denne medisinen angriper celler som produserer antistoff (B-celler) i immunsystemet og virker mot visse krefttyper og autoimmune sykdommer.

Flere av ME pasientene ble helt friske. Den gode virkningen opptrådte måneder etter avsluttet behandling. Resultatene kan tyde på at ME er en autoimmun sykdom hos disse. Det er sannsynligvis andre mekanismer bak lidelsen hos de ca 30 % som ikke merket noen bedring.

Autoimmune sykdommer er en gruppe sykdommer hvor immunforsvaret vårt oppfatter noe i vår egen kropp som fremmed, og med det forårsakes en immunreaksjon mot våre egne celler og vev. Årsakene er ikke klarlagt, men en antar at slike immunreaksjoner kan komme etter infeksjoner som endrer litt på cellene våre.

Flertallet av ME- tilfeller starter etter infeksjon i motsetning tiltilfeller av MCS som starter etter eksponering for kjemiske forbindelser. Kjemiske forbindelser kan sannsynligvis også endre noen celler inne i oss slik at immunsystemet oppfatter dem som fremmede .

I den nevnte rapporten ble det ikke observert bivirkninger av betydning, mens andre forskere rapporterer til dels meget alvorlige bivirkninger av dette medikamentet.

Litteratur:
Fluge,Ø, Bruland O, Kristin Risa K, Mella O et al (2011): Benefit from B-Lymphocyte Depletion Using the Anti-CD20 Antibody Rituximab in Chronic Fatigue Syndrome. A Double-Blind and Placebo-Controlled Study. Plosone Oct 2011

 

(Sist oppdatert 20. oktober 2011, Kjell Aas©)