Er det farlig? Noen nyttige lenker

Klima- og forurensningsdirektoratet har i samarbeid medMattilsynet og Miljømerking en nettside erdetfarlig.no om kjemiske stoffer i forskjellige produkter. De har en liste over noen av verstingene for folk flest og for miljøet både på nettet og i en egen brosjyre. 

Folkehelseinstituttet har utgitt en nyttig bok om miljø og helse  samt i trykt utgave med oppdateringer frem til 2009. 

 (Sist oppdatert 2.april 2012, Kjell Aas©)