Migrene og kjemisk miljøintoleranse

Hei!

Jeg er 42 år, ingeniør med god jobb, alle tiders beste kone og to herlige småbarn, men jeg har en hårdnakket migrene som gjerne slår til hyppig og varer et par døgn. Dette ødelegger mye av livet ikke bare for meg og jobbsituasjonen ,men for hele familien.

Derfor har jeg med stor interesse lest din bok om miljøhemming, for jeg har erfart at migrenen provoseres frem av så mange miljøforhold at den må regnes som en miljøhemming for meg. Mange dagligdagse lukter gjør meg syk, selv i lave konsentrasjoner. Samtidig ser jeg at disse luktene kommer fra de samme kjemiske stoffene som du skriver om i forbindelse både med hyperreaktivitet og kjemisk miljøintoleranse/MCS. Jeg reagerer også kraftig på all slags vin og brennevin og av og til på øl.

Etter det jeg forstår av kjemi- (og om det skriver du usedvanlig klart ,samtidig som din leksjon i biokjemi (i Du er fabelakti) er helt suveren!)- passer alle mine reaksjoner med de mekanismene du forklarer for kjemisk miljøintoleranse/MCS med bl.a. illustrasjoner fra professor Pall.

Samtidig med migrenen føler jeg meg også veldig sliten. Mitt spørsmål er derfor om min migrene kan være en variant av kjemisk miljøintoleranse/MCS.

SVAR:

Ja, det kan man lure på. Spørsmålet ditt er relevant, men her må jeg bare innrømme at jeg ikke har noe sikkert svar. Forskning hemmes av mangel på objektive bevis. Det dreier seg sannsynligvis også om grupper av lidelser og ikke ensartede og avgrensede sykdommer. Noen av gruppene kan ha enkelte delfenomener felles, andre ikke.

Migrene kan ofte gi miljøhemming, men mekanismene ved denne folkesykdommen er fortsatt ikke kjent. Vi vet jo at arvelighet har stor betydning ved migrene - og meget tydeligere enn ved kjemisk miljøintoleranse. I tillegg til duftintoleranse er stress en viktig utløsende faktor for begge tilstandene, men kanskje mest ved migrene. Reaksjoner på vin og brennevin er også mest typisk ved migrene. Mange har dog funnet frem til spesielle vinmerker som de tåler. Følelse av å være sliten er noe som følger de fleste langvarige smertetilstander og kan skyldes hodepinen i seg selv.

Dette er forhold som kan skille ut migrene som en egen gruppe sykdommer uten sammenheng med kjemisk miljøintoleranse/MCS.

På den annen side er det noen som spør om kjemisk duftintoleranse slår ut som migrene hos dem som er genetisk disponert for den sykdommen, men med annen slags hodepine og andre symptomer hos dem som ikke har den genetiske disposisjonen.

Som omtalt i Kjemisk miljøintoleranse/MCS og duftintoleranse i www.inneklima.com er det nylig publisert fremskritt i utforskning av mekanismene bak duftintoleranser hos risikanter med kjemisk miljøintoleranse/MCS, og de samme forskerne uttrykker ønske om å gjennomføre tilsvarende undersøkelser på migrenepasienter. Gjennom slike tverrfaglige studier kan forskere finne frem til klarere svar en gang i fremtiden. Foreløpig er forskningen kommet for kort.

(Sist oppdatert 5. februar 2012, Kjell Aas©)