Tidlig antibiotika kan øke risiko for astma og allergi

En forskergruppe i Detroit, USA, mener leger bør være forsiktig med å skrive ut antibiotika til spedbarn under 6 måneder. Tidlig behandling med antibiotika kan ødelegge bakterier i tarmen som er viktige for utvikling av immunsystemet, og da øker risikoen for å få allergier og astma. Undersøkelsen er omtalt i VG 1.10.2003 og beskrevet i BBC News 1. oktober 2003.

Forskerne har fulgt 448 barn frem til 7 års alder. Babyer som fikk antibiotika før de var 6 måneder hadde 2,5 ganger økt risiko for å få astma og 1,5 ganger økt risiko for en eller annen allergi. Risikoen var størst for barn til allergiske mødre.

Funnene i denne undersøkelsen passer med den såkalte hygieneteorien. Den teorien går ut på at noen infeksjoner og sammensetningen av bakterier i tarmen (NB!) hos nyfødte kan virke slik på utviklingen av immunsystemet at risikoen for allergi blir mindre.

Dette betyr ikke at en ikke skal bruke antibiotika ved alvorlige infeksjoner!

Kontakt med dyr i nyfødtperioden kan også utsette spedbarnet for bakterier og infeksjoner som kan virke gunstig i følge hygieneteorien. Det er på den annen side forskning som motsier den teorien. Det er behov for mer forskning. 

I denne undersøkelsen - i motsetning til mange andre - virket amming ikke gunstig for å forebygge allergi hos barnet. Det viser hvor vanskelig slik forskning er; det er en del ukjente forhold, som nok er viktige, men som forskerne ikke har undersøkt. Derfor må denne rapporten tolkes med forsiktighet  - " tas med en klype salt".

Les om forebygging av allergi! 

(Sist oppdatert 2. oktober 2003)